Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie. Caz clinic şi revista literaturii.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
727 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-09 00:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-005:616.71-001.5-089.844 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (621)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (368)
SM ISO690:2012
RUSU, Tatiana; GHERMAN, Igor; BODIU, Aurel; PLEŞCAN, Tatiana; SAFTA, Radu; OLARU, Andrei. Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie. Caz clinic şi revista literaturii. . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 278-282. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie. Caz clinic şi revista literaturii.
CZU: 616.24-005:616.71-001.5-089.844

Pag. 278-282

Rusu Tatiana1, Gherman Igor2, Bodiu Aurel3, Pleşcan Tatiana1, Safta Radu1, Olaru Andrei2
 
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 
Proiect:
15.817.04.50A Abordarea multidimensională a patologiei neuromusculare şi spinale. Studiu clinic, neuroepidemiologic şi neurofiziologic cu elaborarea strategiilor terapeutice
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2016


Rezumat

Vertebroplastia este o procedură cu o rata redusă de complicații, deseori fără simptomatică clinică. Fără îndoială, extravazarea PMMA reprezintă cea mai mare dintre complicațiile simptomatice care rezultă după vertebropalstie. Până în prezent, numeroase studii au demonstrat benefi ciile medicale a vertebroplastiei în ameliorarea durerii în diferite patologii. Inițial procedura a fost concepută pentru a trata durerile cauzate de hemangioame vertebrale. Astăzi, există numeroase indicații pentru vertebroplastie de exemplu în: osteoporoză, fracturi vertebrale, precum și fracturi vertebrale cauzate de tumori și fracturi tasate. În ciuda, sau poate din cauza, utilizării largi a acestei tehnici chirurgicale, frecvența complicațiilor sunt în creștere. Aceste complicații sunt foarte complexe și variază de la fracturi repetate, fracturi a corpilor vertebrali adiacenți, persistența durerii până la extravazarea de ciment.

Vertebroplasty is a procedure with a low rate of complications, often without clinical symptoms. Undoubtedly, PMMA extravasation is the largest of symptomatic complications arising after vertebropalsty. So far, numerous studies have shown the medical benefi ts especially regarding pain relief of this type of intervention in different medical conditions. Originally the procedure was designed to treat painful vertebral destructions caused by hemangiomas. Today there are numerous other indications for vertebroplasty e.g. osteoporotic vertebral fractures as well as vertebral fractures caused by tumors and burst fractures. Despite, or maybe because of, the wide usage of this surgical technique, reports of complications are increasing. These complications are very complex and range from refractures of already stabilized vertebrae to fractures of neighboring vertebrae, persisting pain and several types of injuries caused by the access up to cement leakage.

Вертебропластика представляет собой процедуру с низкой частотой осложнений, часто без клинических симптомов. Несомненно, экстравазация ПMMA является одним из самых крупных симптоматических осложнений, возникающих после вертебропластики. До сих пор многочисленные исследования показали положительные эффекты вертебропластики, особенно в отношении боли различной патологий позвоночника. Первоначально процедура предназначена была для лечения болезненных позвоночниках, вызванные гемангиом. На сегодняшний день существует множество других показаний для вертебропластики, например, переломы позвоночника остеопорозом, а также переломы позвонков, вызванные опухолями. Потому что, или возможно из-за, широкое использование этой хирургической технике, отчеты осложнений возрастает. Эти осложнения являются очень сложными и варьируются от перелома позвоночника уже стабилизировалась позвонков к переломам соседних позвонков, сохраняющиеся боль, вызванных доступом до утечки цемента.

Cuvinte-cheie
embolism pulmonar, polimetilmetacrilat, extravazare PMMA,

vertebroplastie, coloana vertebrală