Особенности ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-24 11:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.19-006.6-07-089 (1)
Științe medicale. Medicină (6565)
SM ISO690:2012
БОГДАНСКАЯ, Нина; ЯКОВЛЕВА, Ираида; ДОЙКОВ, Наталья; КЕМЕНЧЕДЖИ, Инга. Особенности ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 364-365. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Особенности ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы

CZU: 618.19-006.6-07-089
Pag. 364-365

Богданская Нина, Яковлева Ираида, Дойков Наталья, Кеменчеджи Инга
 
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Изучение особенностей ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы, не подвергавшихся предоперационной химио-лучевой терапии показало увеличение плотности кровеносных микрососудов преимущественно незрелых во фронте инвазии, особенно в метастазирующих опухолях. Предоперационная химио-лучевая терапия приводит к уменьшению плотности микрососудов преимущественно во фронте инвазии опухолей, что способствует снижению инвазивного потенциала карцином.

Studiul particularităților angiogenezei în carcinomul invaziv non-specific al glandei mamare, nu sunt supuși polychimioterapiei şi radioterapiei, a arătat o creștere a densităţei microvaselor sanguine preponderent imature în frontul invaziei, în special în tumorile metastatice. Polychimioterapia şi radioterapia preoperatorie reduce densitatea microvaselor predominante în frontul invaziei tumorale, ajutând la reducerea potențialului carcinoamelor invazive.

Study of features of angiogenesis in invasive non-specific carcinomas of the breast, not subjected to preoperative chemo-radiation therapy, showed an increase in the density of blood microvessels mostly immature in the front of invasion, especially in metastatic tumors. Preoperative chemo-radiotherapy decrease density of microvessel mainly in the front of tumor invasion, helping to reduce the invasive potential of carcinomas.

Cuvinte-cheie
карцинома, ангиогенез, молочная железа

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Bogdanscaia, N.I.</dc:creator>
<dc:creator>Iacovleva, I.A.</dc:creator>
<dc:creator>Doicov, N.G.</dc:creator>
<dc:creator>Chemencedji, I.G.</dc:creator>
<dc:date>2015-09-24</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>Изучение особенностей ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы, не подвергавшихся предоперационной химио-лучевой терапии показало увеличение плотности кровеносных микрососудов преимущественно незрелых во фронте инвазии, особенно в метастазирующих опухолях. Предоперационная химио-лучевая терапия приводит к уменьшению плотности микрососудов преимущественно во фронте инвазии опухолей, что способствует снижению инвазивного потенциала карцином. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Studiul particularităților angiogenezei în carcinomul invaziv non-specific al glandei mamare, nu sunt supuși polychimioterapiei şi radioterapiei, a arătat o creștere a densităţei microvaselor sanguine preponderent imature în frontul invaziei, în special în tumorile metastatice. Polychimioterapia şi radioterapia preoperatorie reduce densitatea microvaselor predominante în frontul invaziei tumorale, ajutând la reducerea potențialului carcinoamelor invazive. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Study of features of angiogenesis in invasive non-specific carcinomas of the breast, not subjected to preoperative chemo-radiation therapy, showed an increase in the density of blood microvessels mostly immature in the front of invasion, especially in metastatic tumors. Preoperative chemo-radiotherapy decrease density of microvessel mainly in the front of tumor invasion, helping to reduce the invasive potential of carcinomas. </dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 48 (3) 364-365</dc:source>
<dc:subject>карцинома</dc:subject>
<dc:subject>ангиогенез</dc:subject>
<dc:subject>молочная железа</dc:subject>
<dc:title>Особенности ангиогенеза в инвазивных карциномах неспецифического типа молочной железы
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>