Evoluţia limfomului Hodgkin după sarcinа şi naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
481 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-29 12:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441:618.4-071 (1)
Patologie. Medicină clinică (3962)
SM ISO690:2012
OLEINICOVA, Elena; CORCIMARU, Ion; IACOVLEVA, Iraida; MUSTEAŢĂ, Larisa; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Vasile; POPESCU, Maria; DĂNILĂ, Aliona; SPORÎŞ, Natalia. Evoluţia limfomului Hodgkin după sarcinа şi naştere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 388-392. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Evoluţia limfomului Hodgkin după sarcinа şi naştere

CZU: 616-006.441:618.4-071
Pag. 388-392

Oleinicova Elena1, Corcimaru Ion1, Iacovleva Iraida2, Musteaţă Larisa1, Robu Maria1, Musteaţă Vasile1, Popescu Maria1, Dănilă Aliona2, Sporîş Natalia1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Infl uenţa sarcinii asupra evoluţiei clinice a limfomului Hodgkin depinde de perioada bolii, în care sarcina s-a produs. Sarcina contribuie la progresarea limfomului în perioada activă a bolii, în remisiunile parţiale sau de scurtă durată. Infl uenţa negativă a sarcinii asupra limfomului Hodgkin nu s-a observat în cazurile cu remisiuni complete de o durată de 6 ani şi mai mult sarcina şi naşterea au evoluat fără particularităţi în decursul limfomului Hodgkin.

The influence of pregnancy on clinical evolution of Hodgkin lymphoma depends on the period of the disease, when the pregnancy has occurred. The pregnancy contributes to lymphoma progression in the active period of the disease, in partial and short term remissions. The negative infl uence of Hodgkin lymphoma was not revealed in cases with complete remission lasted 6 and more years. The pregnancy and delivery evolved without patterns during the course of Hodgkin lymphoma

Влияние беременности на клиническое течение лимфомы Ходжкина зависит от периода заболевания когда возникла беременность. В активном периоде болезни, в ремиссии неполной и краткосрочной, беременность способствует прогрессированию заболевания. В периоде полной ремиссии 6 и более лет отрицательного влияния беременности на лимфому Ходжкина не выявлено. Беременность и роды при лимфомe Ходжкина протекали без особенностей.

Cuvinte-cheie
limfomul Hodgkin, naşterea,

graviditatea