Aspecte clinice, hematologice şi imunohistochimice ale limfomului Non-Hodgkin din celulele zonei marginale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
805 24
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-14 12:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.15-006.441-091.8 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (663)
SM ISO690:2012
BURUIANA, Sanda. Aspecte clinice, hematologice şi imunohistochimice ale limfomului Non-Hodgkin din celulele zonei marginale. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 383-388. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Aspecte clinice, hematologice şi imunohistochimice ale limfomului Non-Hodgkin din celulele zonei marginale

CZU: 616.15-006.441-091.8
Pag. 383-388

Buruiana Sanda
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Au fost analizate datele clinice, hematologice şi imunohistochimice la 20 pacienţi cu limfoame non-Hodgkin (LNH) din celulele zonei marginale în vârstă de la 27 ani până la 74 ani, vârsta medie fi ind de 52 ani. Boala s-a dezvoltat preponderent la adulţi şi a predominat la persoanele de peste 50 de ani. Diagnosticul a fost stabilit histologic şi imunohistochimic la care au fost pozitive CD19 şi CD20 cu CD5, CD10 şi CD23 negative. La stabilirea diagnosticului au predominat stadiile generalizate ale bolii. Focarul tumoral primar s-a dezvoltat în ganglionii limfatici şi în alte organe (stomacul, glanda mamară, măduva oaselor cu leucemizare). IPI în majoritatea cazurilor a fost cu risc înalt negativ şi a corelat cu indicii supravieţuirii, care peste 3 ani au constituit 89,2%, iar peste 5 ani – 56,94%.

The clinical, hematologic and immunohistochemical aspects of marginal zone non-Hodgkin’s lymphomas were studied in a group of 20 patients with the age range of 27-74 years old (median age – 52 years). The disease developed insidiously and prevailed in patients over 50 years old. The diagnosis was established by morphologic and immunohistochemical analyses, which proved to be CD19 – and CD20 – pozitive, CD5, CD10 and CD23 – negative. The generalized stages were predominantly diagnosed. The primary tumor focus developed in the peripheral lymph nodes and other organs (stomach, mammary glands), bone marrow with leukemic conversion. In the majority of cases the IPI values were of highly negative risk and correlated with the survival rates, which constituted 89.2% within 3 years and 56.94% within 5 years.

Были изучены клинические, гематологические и иммуногистохимические данные у 20 больных с неходжкинскими лимфомам (НХЛ) из клеток маргинальной зоны в возрасте от 27 лет, средний возраст больных – 52 года. Заболевание развилось преимущественно у взрослых и доминировало у лиц после 50 лет. Диагноз был установлен гистологически и иммуногистохимически, среди которых CD19 и CD20 были положительными, а CD5, CD10 и CD23 были отрицательными. При установлении диагноза преобладали генерализованные стадии болезни. Первичный опухолевый очаг развился в лимфатических узлах и других органов (желудка, молочная железа, костный мозг с лейкемизацией). Показатели IPI в большинстве случаев были с высоким отрицательным риском и корелировали с показателями выживаемости больных, которые через три года составили 89,2%, а через пять лет – 56,94%.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, clinica,

imunohistochimic, hematologie