Manifestările clinice şi tratamentul limfoamelor Non-Hodgkin mediastinale la adulţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
765 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 21:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441-053.8-085 (2)
Patologie. Medicină clinică (4406)
SM ISO690:2012
ROBU, Maria; CORCIMARU, Ion; MUSTEAŢĂ, Larisa; POPESCU, Maria; GLADÎŞ, Valentina; MUSTEAŢĂ, Vasile; BURUIANA, Sanda; CHIU, Maria; MUNTEANU, Victor; CATAN, Cristina; CHILARI, Olga. Manifestările clinice şi tratamentul limfoamelor Non-Hodgkin mediastinale la adulţi. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 366-371. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Manifestările clinice şi tratamentul limfoamelor Non-Hodgkin mediastinale la adulţi

CZU: 616-006.441-053.8-085
Pag. 366-371

Robu Maria1, Corcimaru Ion1, Musteaţă Larisa1, Popescu Maria1, Gladîş Valentina2, Musteaţă Vasile1, Buruiana Sanda1, Chiu Maria2, Munteanu Victor2, Catan Cristina2, Chilari Olga1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Au fost studiate manifestările clinice şi rezultatele diverselor metode de tratament la 53 de pacienţi cu limfoame non-Hodgkin (LNH) mediastinale la adulţi de diferită vârstă. LNH mediastinale s-au dezvoltat mai frecvent la persoanele cu vârsta până la 60 de ani (88,7%). În LNH mediastinale mai frecvent s-au diagnosticat variantele agresive (81,1%). LNH indolente rar au debutat în mediastin (18,9%) şi au avut loc doar la pacienţii cu vârsta de peste 40 de ani. Metastaze extranodale au fost înregistrate frecvent în ţesutul pulmonar, măduva oaselor şi sistemul nervos central (SNC). Afectarea măduvei oaselor şi SNC au avut loc doar în LNH agresive, preponderent la pacienţii cu vârsta 19-39 de ani. Metoda optimală de tratament al LNH mediastinale a fost combinarea chimioterapiei cu radioterapie.

Clinical manifestations and the results of various methods of treatment of 53 patients with mediastinum non-Hodgkin lymphoma (NHL) have been studied in adults of different ages. Mediastinum lymphoma developed most frequently in people aged up to 60 years (88.7%). In mediastinum NHL most frequently the aggressive variants (81.1%) have been diagnosed. Indolent NHL rarely started in the mediastinum (18.9%) and occurred only in patients aged over 40 years. Extranodal metastases were recorded frequently in the lung tissue, bone marrow and the central nervous system (CNS). Bone marrow and CNS were affected only in aggressive NHL, mostly in patients aged 19-39 years. The optimum method of treatment for mediastinum lymphoma was a combination of chemotherapy and radiotherapy.

Изучены клинические проявления и результаты различных методов лечения медиастинальных неходжкинских лимфом (НХЛ) в разных возрастных группах у 53 взрослых больных. Медиастинальные НХЛ развились чаще у лиц до 60 лет (88,7%). При медиастинальных НХЛ преимущественно были диагностированы агрессивные формы НХЛ (81,1%). Индолентные НХЛ развились первично в средостении значительно реже (18,9%) и выявлены только у больных старше 40 лет. Экстранодальные очаги метастазирования были обнаружены чаще в легочную ткань, костный мозг, центральную нервную систему. Поражение костного мозга, центральной нервной системы имело место только у пациентов с агрессивными НХЛ, преимущественно у больных в возрасте 19-39 лет. Оптимальным методом терапии медиастинальных НХЛ является комбинированное химиолучевое лечение.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, mediastin, vârstă