Cercetarea accidentelor de muncă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
266 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.22:331.46(478) (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Mediul ambiant la locul de muncă. Designul/organizarea locului de muncă. Siguranța la locul de muncă. Igiena muncii. Accidente de muncă (33)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana. Cercetarea accidentelor de muncă. In: Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), pp. 32-38. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770

Cercetarea accidentelor de muncă

CZU: 349.22:331.46(478)
Pag. 32-38

Macovei Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2016


Rezumat

Accidentele de muncă afectează mediul de afaceri și societatea în întregime, manifestate prin afectarea sănătății sau pierderea de vieți omenești și cauzarea de suferințe salariaților și membrilor familiilor lor. Mai puține accidente de muncă implică mai puține costuri pentru concediile medicale și perturbări ale activității obișnuite a unităților, evitarea cheltuielilor pentru recrutarea și formarea noului personal. Pentru a preveni accidentele la locul de muncă, angajatorii ar trebui să stabilească un sistem de management al siguranței care să includă proceduri de evaluare a riscurilor.

As well as the cost in terms of lost lives and suffering to workers and their families, accidents affect business and society as a whole. Fewer accidents mean fewer sick leaves, which result in lower costs and less disruption of the production process. It also saves employers the expense of recruiting and training new staff, and can cut the cost of early retirement and insurance pay-outs. To prevent accidents occurring in the workplace, employers should establish a safety management system that incorporates risk assessment and monitoring procedures.

Cuvinte-cheie
salariat, angajator,

accidente la locul de muncă.