Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
281 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-27 23:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.22:331.108.6 (8)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (205)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Tatiana. Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă. In: Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), pp. 19-25. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770

Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă

CZU: 349.22:331.108.6
Pag. 19-25

Macovei Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2016


Rezumat

Răspunderea disciplinară a salariaților poate îmbrăca diferite forme. Răspunderea disciplinară trebuie văzută, în primul rând, ca o măsură corectivă, în scopul de a preveni o abatere în plus sau performanța slabă. Uneori angajatorii sunt nevoiți să întreprindă măsuri mai serioare în privința unor salariați, în special acțiuni ce țin de tragerea la răspundere disciplinară a salariaților. Pentru a fi legală, sancțiunea disciplinară aplicată trebuie să fie echitabilă și rezonabilă în toate circumstanțele. Pentru ca răspunderea disciplinară să fie legală, se impun două condiții de bază: angajatorul trebuie să aibă un motiv întemeiat pentru aplicarea sancțiunii disciplinare și respectarea procedurii legale de aplicare a sancțiunii disciplinare.

Disciplinary action” can take many forms. It should be seen primarily as a corrective measure, aimed at preventing further misconduct or poor performance. Sometimes, an employer might need to raise more serious concerns with an employee. In these cases, the employer may wish to commence “disciplinary action”. To be lawful, disciplinary action must be fair and reasonable in all the circumstances. There are two aspects to this: the employer must have good reason for the dismissal or disciplinary action, and the employer must follow a fair process in reaching and implementing his decision.

Cuvinte-cheie
salariat, angajator, disciplina muncii,

sancțiuni disciplinare.