Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-19 23:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.9(478) (12)
Drept administrativ (764)
SM ISO690:2012
GUŢULEAC, Victor. Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului. In: Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), pp. 7-14. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770

Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului

CZU: 342.9(478)
Pag. 7-14

Guţuleac Victor
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2016


Rezumat

Este cunoscut faptul că relațiile sociale ce apar în legătură cu prevenirea și curmarea de contravenții, constatarea și cercetarea faptelor contravenționale, aplicarea măsurilor de constrângere statală față de subiectul activ al contravenției sunt omogene, astfel necesitând și o reglementare juridică specifică, adică să constituie obiectul unei ramuri sau subramuri a dreptului. Veriga sistemului național de drept care reglementează aceste relații unanim este intitulată – Drept contravențional. Divergența de opinii există numai cu privire la locul și rolul lui în sistemul de drept. Un grup de savanți și practicieni consideră că Dreptul contravențional este o subramură a Dreptului administrativ; al doilea grup vine cu argumentarea că el trebuie să constituie subramura Dreptului penal; al treilea grup privește Dreptul contravențional ca ramură distinctă a sistemului național de drept. Venim în fața cititorului cu argumentarea propriei opinii asupra problematicii formulate.

It is known that social relations which occur regarding the prevention and restraint of contraventions, the ascertainment and research of delinquency acts, the application of state constraint measures towards active subject of contravention are homogeneous, thus, they require a particular judicial regulation, and namely to constitute the subject of one branch or subbranch of the law. The section of the national system of law, which regulates these relations unanimously, is called Contravention of Law. There are various views concerning its role and place in the system of law. The first group of scientists and practitioners consider that the Contravention of Law is a subbranch of Administrative Law; the second group states the fact that it must be a subbranch of Criminal Law; the third group says that the Contravention of Law is a definite branch of the national system of law. The author of this publication offers the reader the argumentation of his personal opinion towards this problem.

Cuvinte-cheie
dreptul contravențional, reglementare juridică, ordine socială, sistemul de drept, norme juridice.,

ordine de drept