Испарительные охладители газов и жидкостей непрямого типа со сниженным пределом охлаждения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
687 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-15 08:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56/.59 (5)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (49)
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; КИРИЛЛОВ, В.; ЛЮДНИЦКИЙ, Константин; ГОНЧАРЕНКО, В.. Испарительные охладители газов и жидкостей непрямого типа со сниженным пределом охлаждения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 74-85. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Испарительные охладители газов и жидкостей непрямого типа со сниженным пределом охлаждения
CZU: 621.56/.59

Pag. 74-85

Дорошенко Александр, Кириллов В., Людницкий Константин, Гончаренко В.
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Разработаны принципиальные решения испарительных водо- и воздухоохладителей непрямого типа со сниженным пределом охлаждения. Насадочная часть тепло-массообменных аппаратов пленочного типа выполнена на основе моноблоковых многоканальных композиций из полимерных материалов. Предложена математическая модель, описывающая процессы совместного тепло-массообмена в испарительных охладителях. Выполнен сравнительный анализ возможностей разработанных охладителей на основании экспериментальных данных по эффективности процессов тепло-массообмена.

Sunt elaborate soluţiile principiale ale evaporatoarelor de tip indirect pentru răcirea apei şi aerului cu limită de răcire scăzută. Partea de ajutaj a dispozitivelor de transfer termic şi de masă este realizată pe bază compoziţiilor de tip monobloc cu multe canale din materiale polimerice. Se propune un model matematic care descrie procesele de transfer de căldură şi de masă comune în răcitoarele evaporatrive şi este efectută analiza comparativă a răcitoarelor elaborate pe baza datelor experimentale ale eficienţei proceselor de schimb de masa şi de căldură.

We have developed main technical solutions of indirect evaporative water and air coolers with decreased cooling limit. Packed part of heat-mass transfer devices of the film type is implemented based on monoblock multichannel compositions of polymer materials. A mathematical model describing the processes of joint heat and mass transfer in evaporative coolers is proposed. A comparative analysis of the possibilities of coolers designed based on experimental data on the efficiency of processes of heat and mass transfer.

Cuvinte-cheie
непрямое испарительное охлаждение, пленочные течения,

тепло-массообменная аппаратура