Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
882 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-20 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
697.3 (36)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (57)
SM ISO690:2012
ШИТ, М., БУРЧИУ, В.И.. Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов. In: Problemele Energeticii Regionale, 2015, nr. 3(29), pp. 67-73. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Комбинированная система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе ТЭЦ и квартальных тепловых насосов
CZU: 697.3

Pag. 67-73

Шит М., Бурчиу В.И.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

В статье рассмотрена система теплоснабжения, в которой часть теплоты обратной сетевой воды тепловой электростанции используется для подачи теплоты к испарителям квартальных тепловых насосов отопления и горячего водоснабжения. Рассматриваются тепловые насосы на диоксиде углерода. В переходный и летний период тепловые насосы системы горячего водоснабжения работают с использованием теплоты окружающего воздуха. Теплота окружающего воздуха используется в промежуточном теплообменнике между первой и второй ступенями тепловых насосов для охлаждения газа после первой ступени компрессора теплового насоса, для охлаждения воды, подаваемой на вход испарителя теплового насоса (при необходимости) и хладагента на выходе газоохладителя теплового насоса.

În articol este descris sistemul de încălzire şi de preparare a apei calde, în care o parte din căldura apei de retur din reţeaua termică este folosită pentru utilizarea căldurii la evaporatoarele pompelor de căldură pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde. Pompele de căldură funcţionează pe baza dioxidului de carbon ca agent frigorific. În perioada de tranziţie şi de vara, pompa de căldură pentru sistemul de prepare a apei calde funcţionează prin intermediul utilizării căldurii aerului ambiant. Căldura aerului ambiant este utilizată în schimbătorul de căldură intermediar, amplasat între prima şi a doua treaptă a pompei de căldură pentru răcirea gazului după prima treaptă a compresorului pompei de căldură şi penru răcirea apei la intrarea vaporizatorului şi agentului frigorific la ieşirea din răcitorul de gaze.

The article describes the district heating system, in which part of the heat of return water thermal power is used to supply heat to the district heating pumps, evaporators heating and hot water. Heat pumps use carbon dioxide as refrigerant. During the transitional period of the year, and the summer heat pump for preparing hot-water supply system uses the heat of the surrounding air. The heat of the ambient air is used in the intermediate heat exchanger between the first and second stages of the heat pump to cool the gas after the first stage of the compressor of the heat pump.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, диоксид углерода,

комбинированная система теплоснабжения