Specific Issues of Equivalent Longitudinal Resistances Calculation for Three Windings Transformers
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
657 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-01-11 16:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314 (68)
Electrotehnică (954)
SM ISO690:2012
GOLOVANOV, Nicolae; PORUMB, Radu; TOADER, C.; BULAC, Constantin; TRIŞTIU, Ion; SERITSAN, G.. Specific Issues of Equivalent Longitudinal Resistances Calculation for Three Windings Transformers. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 55-62. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Specific Issues of Equivalent Longitudinal Resistances Calculation for Three Windings Transformers
CZU: 621.314

Pag. 55-62

Golovanov Nicolae, Porumb Radu, Toader C., Bulac Constantin, Triştiu Ion, Seritsan G.
 
University Politehnica of Bucharest
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Accomplishing the aspirations of electrical power engineering consists, nowadays, in accurately determining the operating modes. Knowing the parameters of network elements is imperative for accurate solving the power flow regimes. This paper addresses unitarily the calculation of longitudinal resistance of three windings transformers and autotransformers, considering its rated parameters, and discussing the validity of relations demonstrated in detail.

Realizarea aspiraţiile ingineriei electrice constă în zilele noastre în determinarea cu precizie a modurile de operare. Cunoaşterea parametrilor elementelor de reţea este un imperativ pentru rezolvarea corectă a problemei determinării regimurilor de schimb de putere în reţea. În această lucrare se examinează minuţios problema determinării prin calcul a rezistenţei longitudinale a transformatoarelor şi autotransformatoare cu trei înfăşurări, luând în considerare parametrii evaluaţi; se prezintă rezultatele discutării valabilităţii relaţiilor obţinute de calcul.

Достижения поставленных целей при расчете режимов в электрических цепях (сетях) в значительной степени зависит от точности определения параметров элементов этих цепей. Знание значений параметров является обязательным условием для правильного расчета режима обмена мощностью в сетях. В данной работе рассматривается задача определения значения продольного эквивалентного сопротивления трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов. Выполнен анализ корректности полученных расчетных соотношений.

Cuvinte-cheie
transformer, parameters,

three windings, accurately determining

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41708</doi_batch_id>
<timestamp>1656239034</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>3(29)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Specific Issues of Equivalent Longitudinal Resistances Calculation for Three Windings Transformers</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Golovanov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Radu</given_name>
<surname>Porumb</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>C.</given_name>
<surname>Toader</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Constantin</given_name>
<surname>Bulac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Triştiu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>G.</given_name>
<surname>Seritsan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>55</first_page>
<last_page>62</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>