ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
628 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-24 13:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.572 (6)
Electrotehnică (945)
SM ISO690:2012
ОЛЕЩУК, В.И.; ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.. ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 46-54. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами
CZU: 621.314.572

Pag. 46-54

Олещук В.И., Ермуратский В.В.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Выполнено исследование связанной с сетью фотопреобразовательной системы на базе двух инверторов с отсекающими диодами, регулируемых при помощи специальных алгоритмов широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Данная система содержит два блока последовательно соединенных фотопреобразовательных панелей, питающих инверторы с отсекающими диодами. Выходные цепи инверторов подключены к обмоткам на первичной стороне трехфазного трансформатора, вторичные обмотки которого связаны с сетью. С целью повышения эффективности регулирования системы, использована специальная стратегия управления и модуляции инверторами, обеспечивающая минимизацию напряжений нулевой последовательности в системе и симметрию форм выходного напряжения инверторов при различных условиях функционирования. Выполнено моделирование процессов в рассматриваемой фотопреобразовательной системе, результаты моделирования подтвердили при этом эффективность работы установки, регулируемой на базе предложенной стратегии управления инверторами с отсекающими диодами.

Se prezintă rezultatele investigaţiei funcţionării sistemului fotovoltaic racordat la reţeaua electrică de alimentare, ce include două invertoare cu diode de limitare a supratensiunilor. Funcţinarea sistemului fotovoltaic se asigură în baza utilizării algoritmilor specifici de modulaţie cu durată de impulsuri (MID). Acest sistem include două blocuri de module fotovoltaice conectate în serie, care alimentează cu energie electrică două invertoare cu diode de limitare a supratensiunilor. Ieşirile invertoarelor sunt conectate cu înfăşurările corespunzătoare ale circuitului primar al transformatorului cu trei faze. Infăşurările secundare ale transformatorului sunt conectate cu reţeaua. Pentru majorarea eficienţei de reglare a sistemului se utilizează o strategie specială de dirijare şi modulare a semnalelor inveroarelor, care asigură minimizarea tensiuni secvenţei zero şi simetrizarea formei tensiunii invertoarelor pentru diverse condinţii de funcţionare. Simulările matematice ale regimurilor de funcţionare a proceselor în obiectul analizat au confirmat eficienţa funcţionării instalaţiei dirijată în baza strategiei şi algoritmilor elaboraţi.

Investigation of grid-tied photovoltaic system on the base of two diode-clamped inverters, controlled by specific algorithms of pulse-width modulation (PWM), has been done. This system includes two strings of photovoltaic panels feeding two diode-clamped inverters. The outputs of inverters are connected with the corresponding windings on the primary side of three-phase transformer, connected with a grid. In order to reduce phase voltage distortion and to increase efficiency of operation of the system, special scheme of control and modulation of inverters has been used, providing minimization of common-mode voltages and voltage waveforms symmetries under different operating conditions. Detailed simulation of processes in this photovoltaic-fed power conversion system has been executed. The results of simulations verify good performance of photovoltaic system regulated in accordance with specific strategy of control and modulation.

Cuvinte-cheie
инвертор с отсекающими диодами, фотопреобразовательные панели и блоки,

стратегия управления и модуляции, спектральный состав напряжения

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41707</doi_batch_id>
<timestamp>1653023181</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>3(29)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>ШИМ-регулирование фотопреобразовательной установки на базе инверторов с отсекающими диодами</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Oleşciuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vasili</given_name>
<surname>Ermuratski</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>46</first_page>
<last_page>54</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>