Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
578 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-30 13:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92+621.311.24 (7)
Economia energiei în general (436)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 40-45. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии

CZU: 620.92+621.311.24
Pag. 40-45

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Разработана методика, позволяющая рассчитывать экономию энергии первичного топлива при когенерации электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельными способами производства такого же количества данных видов энергии. Получено аналитическое выражение, связывающее расход энергии топлива на производство электрической и тепловой энергии с учетом коэффициента полезного действия (к.п.д.): при раздельных технологиях производства электрической и тепловой энергии в отдельности и суммарного к.п.д. при когенерации данных видов энергии. Результаты иллюстрируются на конкретном примере. На основании полученных результатов рекомендуется внести изменение в Законе о тепловой энергии и когенерации электрической и тепловой энергии, касающееся методики расчета показателей эффективности когенерации указанных видов энергии.

Metodica elaborată permite efectuarea calculelor privind cota de economisire a resurselor energetice primare ( în unităţi ale energiei privind consumul de la producerea energiei electrice şi termice prin cogenerare în comparare cu tehnologia de producere separată a aceleaşi volume de energie electrică şi termică. S-a obţinut relaţia analitică privind consumul echivalentului de energie pe care o posedă combustibilul primar utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice, ţinând cont de randamentul de conversie a combustibilului în forma solicitată de energie: la producerea separată a energiei electrice şi termice şi la producerea acestor tipuri de energii prin cogenerare. Rezultatele aplicaţiei acestei relaţii de calcul este elucidată în baza unui calcul privind o situaţie concretă. În baza rezultatelor prezentate în lucrare se recomandă modificare a compartimentului Legii energiei termice în care se expune metodica de calcul a indicatorilor de eficienţă energetică a cogenerării pentru tipurile de energie menţionate.

A method that allows calculating the primary energy savings of fuel cogeneration of electricity and heat as compared to separate methods produce the same amount of these types of energy. An analytic expression relating the energy consumption of fuel for production of electricity and heat, taking into account efficiency with the technologies of production of electricity and heat separately, and the total efficiency when these types of energy cogeneration. The results are illustrated by the example. Based on these results it is recommended to amend the Law on thermal energy and cogeneration of electricity and heat in methodologies for calculating performance of these types of energy cogeneration.

Cuvinte-cheie
когенерация электрической и тепловой энергии, суммарный к.п.д., методика оценки эффективности когенерации

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Postolati, V.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Методика оценки эффективности когенерации электрической и тепловой энергии</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>когенерация электрической и тепловой энергии</subject>
<subject>суммарный к.п.д.</subject>
<subject>методика оценки эффективности когенерации</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>620.92+621.311.24</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-12-11</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Разработана методика, позволяющая рассчитывать экономию энергии первичного топлива при когенерации электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельными способами производства такого же количества данных видов энергии. Получено аналитическое выражение, связывающее расход энергии топлива на производство электрической и тепловой энергии с учетом коэффициента полезного действия (к.п.д.): при раздельных технологиях производства электрической и тепловой энергии в отдельности и суммарного к.п.д. при когенерации данных видов энергии. Результаты иллюстрируются на конкретном примере. На основании полученных результатов рекомендуется внести изменение в Законе о тепловой энергии и когенерации электрической и тепловой энергии, касающееся методики расчета показателей эффективности когенерации указанных видов энергии. </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Metodica elaborată permite efectuarea calculelor privind cota de economisire a resurselor energetice primare ( în unităţi ale energiei privind consumul de la producerea energiei electrice şi termice prin cogenerare în comparare cu tehnologia de producere separată a aceleaşi volume de energie electrică şi termică. S-a obţinut relaţia analitică privind consumul echivalentului de energie pe care o posedă combustibilul primar utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice, ţinând cont de randamentul de conversie a combustibilului în forma solicitată de energie: la producerea separată a energiei electrice şi termice şi la producerea acestor tipuri de energii prin cogenerare. Rezultatele aplicaţiei acestei relaţii de calcul este elucidată în baza unui calcul privind o situaţie concretă. În baza rezultatelor prezentate în lucrare se recomandă modificare a compartimentului Legii energiei termice în care se expune metodica de calcul a indicatorilor de eficienţă energetică a cogenerării pentru tipurile de energie menţionate.  </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>A method that allows calculating the primary energy savings of fuel cogeneration of electricity and heat as compared to separate methods produce the same amount of these types of energy. An analytic expression relating the energy consumption of fuel for production of electricity and heat, taking into account efficiency with the technologies of production of electricity and heat separately, and the total efficiency when these types of energy cogeneration. The results are illustrated by the example. Based on these results it is recommended to amend the Law on thermal energy and cogeneration of electricity and heat in methodologies for calculating performance of these types of energy cogeneration.  </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>