Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
678 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-24 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.15 (1)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; СУСЛОВ, В.М.; ШАКАРЯН, Ю.Г.; ТИМАШОВА, Л.В., ; КАРЕВА, С.Н.. Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 1-17. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Эффективность компактных управляемых высоковольтных линий электропередачи

CZU: 621.314.15
Pag. 1-17

Постолатий В.М.1, Быкова Е.В.1, Суслов В.М.1, Шакарян Ю.Г.2, Тимашова Л.В., 2, Карева С.Н.2
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Всесоюзный научно-исследователский институт электроэнергетики
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Рассмотрены основные теоретические положения создания компактных управляемых линий электропередачи, приведены результаты технических и проектных разработок ряда вариантов электропередач данного типа, выполнены сопоставления их технико-экономических показателей с аналогичными показателями линий электропередачи традиционного исполнения и зарубежных аналогов, показана эффективность применения компактных управляемых линий электропередачи для формирования электроэнергетических систем, создания межсистемных связей и распределительных электросетей.

Sunt prezentate principiile teoretice de bază ale realizării liniilor electrice aeriene dirijate compacte, rezultatele elaborărilor tehnice şi de proiectare a unui şir de variante ale LEA de acest tip, este efectuată compararea indicatorilor tehnico-economici cu cei ale liniilor electrice tradiţionale şi omologii străini, se argumentează eficienţa utilizării liniilor electrice dirijate compacte în componenţa sistemelor electroenergetice şi realizarea interconexiunilor cu sistemele electroenergetie ale ţărilor vecine şi dezvoltarea reţelelor electrice de ditsribuţie. Cuvinte-cheie: linii electrice compacte dirijate, linii compacte cu un singur circuit şi cu mai multe circuite, linii electrice dirijate cu autocompensare, instalaţii de reglare a decalajului de fază.

The basic theoretical principles to create compact controlled transmission lines are analyzed in the paper. The results of technical and project elaboration of some variants of such type of power transmission lines are presented and the comparison between their technical and economic indicators with those of traditional power transmission lines and foreign analogues is made in the paper. The efficiency of compact controlled transmission lines application to form power systems and to create intersystem ties as well as distribution electric network is also stated in the paper.

Cuvinte-cheie
компактные управляемые линии электропередачи, одноцепные и многоцепные компактные линии, управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи.