Determinarea calităţii produsului vegetal cynarae folium
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
296 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-23 15:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.12:582.998.2 (1)
Farmacia în general şi profesia de farmacist (89)
Botanică sistematică (285)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Cristina; DIUG, Eugen; CALALB, Tatiana; ACHIM, Marcela. Determinarea calităţii produsului vegetal cynarae folium . In: Revista Farmaceutică a Moldovei . 2014, nr. 3-4, p. 70. ISSN 1812-5077.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Farmaceutică a Moldovei
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077

Determinarea calităţii produsului vegetal cynarae folium

CZU: 615.12:582.998.2
Pag. 70-70

Ciobanu Cristina1, Diug Eugen1, Calalb Tatiana1, Achim Marcela2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2016


Rezumat

Lucrarea se referă la studiul complex al speciei Cynara scolymus L. (rom. Anghinare), familia Asteraceae, in vederea elaborării documentaţiei analitice de normare a calităţii pentru produsul vegetal Cynarae folium, obținut de la plantele anghinarie, cultivate in condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova. Anghinarea este o plantă, erbacee, perenă, originară din bazinul Marii Mediteraneene. Produsul vegetal de anghinare este descris in Farmacopeea Romană, Europeană, a Marii Britanii, Africană şi se referă in exclusivitate la frunzele bazale ale plantei. Dat fiind faptul ca anghinarea dezvoltă in al 2-lea an de vegetaţie şi frunze tulpinale ne-am propus valorificarea lor ca sursă de produs vegetal cu acţiune hepatoprotectoare şi hipolipemiantă, complementar frunzelor bazale.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41682</doi_batch_id>
<timestamp>1591131948</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Farmaceutică a Moldovei </full_title>
<issn media_type='print'>18125077</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>3-4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Determinarea calităţii produsului vegetal cynarae folium </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Ciobanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eugen</given_name>
<surname>Diug</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Calalb</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Marcela</given_name>
<surname>Achim</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>70</first_page>
<last_page>70</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>