Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
534 27
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 17:07
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; LAVRIC, Alexandru; BLAGA-LESNIC, Natalia; LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia; ŞORIC, Gabriela. Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 4(45), pp. 299-303. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011

Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului

Pag. 299-303

Negară Anatolie1, Grejdianu Tudor21, Lavric Alexandru3, Blaga-Lesnic Natalia1, Lupaşcu-Volentir Felicia1, Şoric Gabriela1
 
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2016


Rezumat

În acest articol se descrie procesele de îmbătrânire a populaţiei ce au devenit un fenomen global, legat în mod direct de aspectele cotidiene ale vieţii umane şi vizează problemele de care depinde prosperarea economică: investiţiile şi cheltuielile, piaţa forţelor de muncă, pensiile, impozitarea şi transferul proprietăţii altei generaţii.

The article describes the process of the populations aging, which became a global phenomenon, being directly con nected with daily aspects of the human life and implies problems related to the economic prosperity, such as: investments and expenses, labor force market, pensions of elder, taxation and the transfer of properties to the next generations. This process also inflences the morbidity structure and the population mortality, the family structure, the living conditions.

Эта статья описывает процесс старения населения, который стал уже глобальный феномен, непосредственно связан с ежедневными аспектами человеческой жизни и прицеливает проблемы экономической процветаний, такие как: инвестиции и расходы, рынок труда, пенсии, налогообложение и переход права собственности к следующеу поколению. Этот процес так же имеет последствия над заболеваемости и смертности населения, составе семей и жизненных условий.