Separarea şi dozarea acidului ascorbic prin hplc: o analiză a literaturii ştiinţifice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
307 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 22:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.475.2:615.012 (1)
Chimie organică (164)
Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie (628)
SM ISO690:2012
ANCUCEANU, Robert; ARAMĂ, Corina; NEAGU, Alexandra-Filareta; DINU, Mihaela. Separarea şi dozarea acidului ascorbic prin hplc: o analiză a literaturii ştiinţifice. In: Revista Farmaceutică a Moldovei . 2014, nr. 3-4, p. 43. ISSN 1812-5077.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Farmaceutică a Moldovei
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077

Separarea şi dozarea acidului ascorbic prin hplc: o analiză a literaturii ştiinţifice

CZU: 547.475.2:615.012
Pag. 43-43

Ancuceanu Robert, Aramă Corina, Neagu Alexandra-Filareta, Dinu Mihaela
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2016


Rezumat

Analiza publicaţiilor relevante in privinţa metodelor de separare şi dozare a acidului ascorbic prin HPLC (excluzand metodele LC/MS), pentru stabilirea principalelor caracteristici ale acestora, care să ghideze selecţia unei metode in funcţie de obiectivele urmărite şi resursele disponibile.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41639</doi_batch_id>
<timestamp>1594631693</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Farmaceutică a Moldovei </full_title>
<issn media_type='print'>18125077</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>3-4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Separarea şi dozarea acidului ascorbic prin hplc: o analiză a literaturii ştiinţifice</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Robert</given_name>
<surname>Ancuceanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Corina</given_name>
<surname>Aramă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandra-Filareta</given_name>
<surname>Neagu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihaela</given_name>
<surname>Dinu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>43</first_page>
<last_page>43</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>