Rezultatele utilizării preparatului TUTUKON în practica urologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
743 23
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-28 11:40
SM ISO690:2012
BANOV, Pavel; CEBAN, Emil; TĂNASE, Adrian; GALESCU, Andrei; TĂNASE, Dorin. Rezultatele utilizării preparatului TUTUKON în practica urologică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 4(45), pp. 154-158. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011

Rezultatele utilizării preparatului TUTUKON în practica urologică

Pag. 154-158

Banov Pavel12, Ceban Emil12, Tănase Adrian12, Galescu Andrei2, Tănase Dorin2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2016


Rezumat

Urolitiaza este cea mai răspândită patologie urologică în lume. Această patologie este descrisă ca formarea calculilor în sistemul urinar. În conformitate cu pronosticul, urolitiaza are o continuă tendinţă ascendentă datorită schimbărilor semnificatie în natură şi în calitatea alimentelor, acţiunea nefastă a mediului ambiant şi factorilor sociali, metabolici şi infecţioşi. Necătând la aplicarea şi implementarea pe scară largă a metodelor eficace în diagnosticarea şi tratamentul urolitiazei, incidenţa formării calculilor şi recurenţa rămâne înaltă (30 – 70%). În studiu este determinată efi cacitatea utilizării preparatului TUTUKON ® în tratamentul complex la pacienţii cu urolitiază.

Urolithiasis is one of the most common urologic diseases in the world. It describes the formation of urinary calculi in the urinary system. According to forecasts, urolithiasis has a continuing upward trend due to a significant change in the nature and quality of nutrition, increase of negative environmental and social factors. Despite the large-scale implementation and application of highly effective methods for urolithiasis diagnosis and treatment, the incidence of stone formation and recurrence remains high (30-70%). In study was determine the effectiveness of usage TUTUKON ® in the complex treatment in patients with urolithiasis.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одна из самых распространенных урологических заболеваний в мире, характеризующаяся образованием камней в мочевыделительных путях. МКБ имеет постоянную тенденцию к росту в связи с существенным изменением характера и качества питания, ухудшения экологических и социальных факторов. Несмотря на широкое применение высокоэффективных методов диагностики и лечения мочекаменной болезни, заболеваемость и рецидивирование МКБ остаются высокими (30-70%). В исследовании определена эффективность применения препарата TUTUKON ® в комплексном лечении больных с мочекаменной болезнью.

Cuvinte-cheie
urolitiază, Tratament,

fi toterapie