Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 21:24
SM ISO690:2012
TINTIUC, Dumitru; NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; BLAGA-LESNIC, Natalia; LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia; ŞORIC, Gabriela. Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 4(45), pp. 212-216. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011

Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos

Pag. 212-216

Tintiuc Dumitru12, Negară Anatolie2, Grejdianu Tudor12, Margine Leonid3, Blaga-Lesnic Natalia2, Lupaşcu-Volentir Felicia2, Şoric Gabriela2
 
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2016


Rezumat

În această lucrare se descriu factorii determinanţi ce contribuie la speranţa de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos. Societatea din cele mai vechi timpuri a fost cointeresată să afle secretele logevivităţii de viaţă, dar studiile confi rmă că nu există „secrete” de a trăi o viaţă lungă şi fericită, dar sunt factorii de influenţă ce necesită a fi dirijaţi.

The article describes the determinant factors that contribute to a longer life expectancy, through a healthy lifestyle. From the ancient times the society was permanently interested in finding the secrets of longevivity, and it was proved that there is no „secret” of this phenomenon, but it is due to numerous factors that could be controlled.

Эта статья описывает определяющие факторы которые содействуют к увелечению продолжительности жизни, при помощи здорового образа жизни. Общество было с древних времён заинтересована в узнаваний секретов долголетия, но оказывается что нет никакого ,,секрета” долголетия оно следует из множества факторов которыми можно управлять.