Despre „mina istorică cu efect întârziat” – conflictul transnistrean
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-22 19:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(478)"1992/2002" (1)
Afaceri interne. Politică internă (333)
SM ISO690:2012
CORLĂTEANU-GRANCIUC, Silvia. Despre „mina istorică cu efect întârziat” – conflictul transnistrean. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 4(39), pp. 161-163. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461

Despre „mina istorică cu efect întârziat” – conflictul transnistrean

CZU: 323(478)"1992/2002"
Pag. 161-163

Corlăteanu-Granciuc Silvia
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2015


Cuvinte-cheie
-