Asigurarea calităţii în prestarea de servicii stomatologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
546 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-17 13:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.31(478) (6)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (512)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (302)
SM ISO690:2012
GUREV, Zinaida; GOBJILA, Valeriu; TINTIUC, Elena. Asigurarea calităţii în prestarea de servicii stomatologice. In: Medicina stomatologică . 2015, nr. 4(37), pp. 18-20. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(37) / 2015 / ISSN 1857-1328

Asigurarea calităţii în prestarea de servicii stomatologice

CZU: 614.2:616.31(478)
Pag. 18-20

Gurev Zinaida, Gobjila Valeriu, Tintiuc Elena
 
IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2015


Rezumat

Asigurarea calităţii este un proces sistematic, orientat spre оmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor stomatologice, care reprezintă punctul de plecare оn procesul de оmbunătăţire a sănătăţii orale pentru оntreaga populaţie. Managementul calităţii, prin mecanizmele de organizare, vizează оmbunătăţirea continuă a serviciilor de sănătate, ţinвnd cont de resursele disponibile și utilizarea eficientă a acestora.

Quality assurance is a systematic process aimed at continuous improvement of dental care performance, which is the starting point in improving oral health for the entire population. Quality management through the mechanisms of the organization is imed at continuous improvement of health services, given the available resources and their efficient use.

Cuvinte-cheie
calitate, performanţă,

mecanisme.