Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
522 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-23 18:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4(478) (6)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1679)
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; PAIU, Mihai; ŢURCANU, Carolina. Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2015, nr. 9(89), pp. 174-180. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie

CZU: 378.4(478)
Pag. 174-180

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2015


Rezumat

În articol este prezentată succint istoria Catedrei Ştiinţe ale Educaţiei de la fondare în anul 1955 şi până în prezent: direcţiile principale de activitate, personalul didactic, activităţi noi apărute în cadrul catedrei şi perspectivele dezvoltării ei.

The article gave a brief history is presented Sciences Education Department from its foundation in 1955 until the present: the main directions of activity, staff, emerging activities within the department and its further development prospects.

Cuvinte-cheie
istoria catedrei, procesul de la Bologna, modernizare a învăţământului superior, Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe Sociale şi Economice”, manifestări ştiinţifice.,

documente de arhivă, cadru didactic, cercetare ştiinţifică, formare iniţială şi continuă, proiect, curriculum universitar, curriculum disciplinar