Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 80
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-16 13:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942.5:371.12(478) (1)
Psihologie (749)
Educație (4222)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel; STOICA, Cătălina. Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2015, nr. 3-4, pp. 12-25. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova

CZU: 159.942.5:371.12(478)
Pag. 12-25

Robu Viorel1, Stoica Cătălina2
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu”
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

În mod tradiţional, activitatea profesorilor a fost privită ca o muncă ce implică dăruire profesională. Din nefericire, în Republica Moldova, realităţile sociale şi economice au transformat activitatea didactică într-o ocupaţie stresantă. Acest studiu îşi propune explorarea percepţiei pe care profesorii moldoveni care lucrează cu elevi de liceu o au despre sursele stresului din activitatea lor. Participanţii au fost 70 de profesori cu vârste cuprinse între 25 şi 73 de ani, majoritatea fiind femei. Ei au completat un protocol standardizat care a inclus trei chestionare. Aproape jumătate dintre profesorii chestionaţi au raportat un nivel moderat sau ridicat al stresului. Necesitatea de a lucra acasă pentru pregătirea activităţilor şcolare, nivelul scăzut al salarizării, problemele în managementul clasei de elevi, volumul mare al programelor şcolare şi dispoziţiile emise de autorităţile centrale din domeniul educaţiei au fost surse prevalente ale stresului. Sunt discutate unele schimbări în materie de politică, care ar putea contribui la reducerea stresului în rândul profesorilor.

Teaching has traditionally been viewed as a labor of professional dedication. Unfortunately, in Republic of Moldova, the social and economic realities have made teaching a stressful occupation. This study aims to explore the perceived sources of stress among Moldavian teachers working with high school students. The participants were 70 teachers aged 25 to 73 years old, most of them being females. They completed a standardized protocol with three questionnaires. It was found that nearly half of surveyed teachers report a moderate or high level of stress. Working at home to prepare for school activities, the low level of salary, classroom management problems, large volume of curriculum, and the dispositions issued by central education authorities were prevalent sources of stress. Some policy changes that can potentially reduce level of stress among teachers are discussed.

Cuvinte-cheie
profesori,

dăruire profesională, stres ocupaţional, surse ale stresului.