Estimates of stability radius of multicriteria Boolean problem with Hölder metrics in parameter spaces
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
598 4
Ultima descărcare din IBN:
2015-12-15 16:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.85:004.42 (3)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (141)
Programe. Software (194)
SM ISO690:2012
EMELICHEV, Vladimir; KUZMIN, Kiril; MYCHKOV, Vadim. Estimates of stability radius of multicriteria Boolean problem with Hölder metrics in parameter spaces. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2015, nr. 2(78), pp. 74-81. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Numărul 2(78) / 2015 / ISSN 1024-7696

Estimates of stability radius of multicriteria Boolean problem with Hölder metrics in parameter spaces
CZU: 519.85:004.42

Pag. 74-81

Emelichev Vladimir, Kuzmin Kiril, Mychkov Vadim
 
Belarusian State University
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2015


Rezumat

We consider multiple objective combinatorial linear problem in the situa- tion where parameters of objective functions are exposed to perturbations. We study quantitative characteristic of stability (stability radius) of the problem assuming that there are H¨older metrics in the space of solutions and the criteria space.

Cuvinte-cheie
Boolean programming, multicriteria optimization, stability radius, Pareto set,

H¨older metric