Evaluarea nivelului de cunoștinţe și abilităţi practice în domeniul urgenţelor obstetricale, ginecologice și neonatale ale studenţilor anului VI de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-13 01:54
Vizualizări 297
Vizitatori unici 35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.2-083.98:378.14-057.87 (1)
Științe medicale. Medicină (3693)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1052)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 / 2015 / ISSN 2345-1467
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de cunoștinţe și abilităţi practice în domeniul urgenţelor obstetricale, ginecologice și neonatale ale studenţilor anului VI de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

CZU: 618.2-083.98:378.14-057.87
Pag. 71-78

Ababii Ion, Gramma Rodica, Romancenco Andrei, Cardaniuc Corina, Chesov Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 December, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Mortalitatea maternă și perinatală în Republica Moldova poate fi atribuită unor factori structurali, inclusiv sărăcia, discriminarea și inegalitatea în întreaga ţară și, de asemenea, este o consecinţă a barierelor legate de costul de îngrijiri, accesibilitatea culturală și geografică la asistenţă, cât și atenţia medicală slabă sau lipsa atenţiei pentru situaţiile de urgenţă obstetricale. Sistemul de educaţie medicală din Republica Moldova se confruntă astăzi cu necesitarea conformării la noile condiţii, care presupun adaptarea la Procesul de la Bologna. Formarea specialiștilor în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” este orientată spre satisfacerea nevoilor de asistenţă ale individului, familiei și comunităţii, în general, astfel încât finalităţile procesului de instruire medicală se mută astăzi din zona obiectivelor, în zona competenţelor.

Maternal and perinatal mortality in Moldova can be attributed to structural factors, including poverty, discrimination and inequality across the country, and is a consequence of cost-related barriers to care, cultural and geographic accessibility to care and little attention or no medical attention for obstetric emergencies. Medical education system in the Republic of Moldova is currently facing the need for compliance with the new conditions that require adaptation to the Bologna process. Training at the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy is oriented towards satisfying individual, family and community needs, and so finalities of medical training move today from objectives to practical skills achievement.

Cuvinte-cheie instruire prin simulare, deprinderi practice, obstetrică, ginecologie, neonatologie, student.