Scorul gravităţii leziunilor deschise ale mâinii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
228 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-12-03 13:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
617.576-089 (1)
Științe medicale. Medicină (4488)
SM ISO690:2012
VACARCIUC, Ion. Scorul gravităţii leziunilor deschise ale mâinii. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 2(43), pp. 35-39. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011

Scorul gravităţii leziunilor deschise ale mâinii

CZU: 617.576-089
Pag. 35-39

Vacarciuc Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2015


Rezumat

Restabilirea anatomo-funcţională a mâinii în leziunile deschise rămâne până în prezent destul de difi cil în deosebi dacă trauma este asociată: leziunea tendoanelor cu leziunea nervilor periferici, cu fracturi sau/ şi cu vase sanguine magistrale, defecte tegumentare etc. Experienţa noastră în anii 1999 – 2014 de tratament a 129 bolnavi, 107 (83%) bărbaţi şi 22 (17%) femei, cu traumatisme deschise ale mâinii, 83 (70,34%) din ei au fost cu fracturi. La 97 (75,19%) din accidentaţi a fost determinată leziunea tendoanelor fl exorilor degetelor: în zona 1 la 4 (4,12%) bolnavi, zona ll – 41 (42,26%), lll – 17 (17,52%), lV – 7 (7,21%) şi 28 (28,86%) leziuni în zona V. La 21 (16,27%) bolnavi a fost leziunea extensorilor degetelor sau/ şi a mâinii. La 86 (66,66%) pacienţi s-a diagnosticat leziunea nervilor periferici: dintre care la 13 (13,95%) – leziunea nervului median, la 10 (10,46%) – ulnar la nivelul antebraţului şi în 18 (20,93%) cazuri a fost leziunea ambelor nervi. În 21 (24,41%) cazuri au fost lezaţi nervii digitali comuni şi în 29 (33,72%) cazuri – a nervilor digitali proprii. Osteosinteza cu broşe s-a efectuat la 74 (89,15%, la 6 (7,22%) – osteosinteza cu placă înşurubată şi la 3 (3,61%) – s-a aplicat fi xatorul Ilizarov. Suturi epiperineurale s-a practicat la 71 (91,02%) pacienţi şi numai în 7 (8,98%) cazuri – epineurale în leziunile nervilor digitali proprii, iar la 8 pacienţi s-a efectuat neuroliza. La aprecierea severităţii leziunilor deschise ale mâinii noi utilizăm „scara scorului severităţii leziunii deschise ale mâinii” propusă de Campbell D.A., Kay S.P.J., 1996. Conform studiului nostru a pacienţilor cu leziuni deschise ale mâinii am determinat gradul leziunii: minor în 14 (10,85%) cazuri, mediu în 62 (48,06%) cazuri, major în 36 (27,9%) cazuri, sever în 17 (13,17%) cazuri. Rezultatele la distanţă au fost urmărite la 67 bolnavi (64,38%) după scara scorului stării mâinii Micigan (Michigan Hand Outcomes Questionnare, 1998). Rezultate excelente sunt înregistrate la 22 (32,8%) pacienţi, bune la 28 (41,8%), satisfăcătoare la 12 (17,9%) şi nesatisfăcătoare la 5 (7,5%) bolnavi.

Morphofunctional hand rehabilitation after heard injuries of the hand represents a difficult task, especially if they are associated with tendons, skeletal, peripheral nerves or vascular injuries. Our experience for the period 1999 – 2014 includes 129 cases aged between 16 and 65 year, 107 male and 22 female patients. In 83 cases we diagnoses a bone fracture. In 97 cases flexor tendon injuries were located as it follows: zone l – 4, zone ll – 41, zone lll – 17, zone lV – 7 and zone V – 28. In 21 cases were extensors injuries. The nerve lesions were associated a hand injuries in 86 cases. Nerve injuries consisted in multiple lesions of the proper digital nerves – 29 cases, lesions of the common digital nerves at palm level – 21 cases, lesions of the median ar ulnar nerves in the forearm – 24 cases, combined injuries of median and ulnar nerves were found in 18 cases. Surgical management included: bone fixation (K wires) – 79 cases, in 6 cases – plates and bones screws and in 3 cases – Ilizarov fixation. The tendon’s reconstruction and neurorraphy – in 48 cases, in 3 cases we used a superficially tendon for profound tendon and in 15 cases we used a Paneva-Holevich method. In 86 the nerve reconstruction was also performed utilizing epyperineurorraphy in 71 cases, and the epyneurorraphy in 7 cases neurorraphy and the neurolysis in 8 cases. The hand injury severity scoring system have been successfully used in our investigation, and minor injury where – in 14 (10,85%) cases, moderate in 62 (48,06%), major in 36 (27,9%) and severe in 17 (13,17%) cases. The long term follow – up included 67 patients and results sere considered: as excellent in 22 cases (32,8%) as good in 28 cases (41,8%), satisfactory in 12 cases (17,9%) and poor in 5 cases (7,5%).

Cuvinte-cheie
Mana, traumatism asociat, leziunea de nervi, leziunea de tendoane, fracturi deschise