Educația parentală – punctul de pornire în resocializarea condamnaților
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
275 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-02-04 11:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9:316.624(478) (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (475)
Psihologie socială (436)
SM ISO690:2012
GUMANIUC, Veaceslav. Educația parentală – punctul de pornire în resocializarea condamnaților . In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), pp. 32-33. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X

Educația parentală – punctul de pornire în resocializarea condamnaților

CZU: 343.9:316.624(478)
Pag. 32-33

Gumaniuc Veaceslav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2015


Rezumat

Părinţii sunt modele importante pentru urmașii lor şi au rol deosebit în socializarea etică şi emoţională a acestora. Educaţia de la părinți este prima metodă de socializare pe care o primeşte persoana. De aici şi rolul decisiv al acesteia în resocializarea personalității. Maniera în care părinții își socializează urmașii este specifică, unică, originală, reflectînd nivelul de cunoştinţe, atitudinile sale, concepţia despre educaţie pe care o posedă. Ființa umană ce trăiește într-un mediu în care crima este considerată un comportament normal are mai multe șanse să opteze pentru delicvență decît persoana izolată de comportamente deviante.

Parents are important models for their descendants and have a special role in their ethics and emotional socializing. The education of the parents is the first method of socialization they receives. Hence the decisive role of education in the resocialization of the personality. The manner in which parents are socializing their children is specific one, original, reflecting the level of knowledge, attitudes and the conception of education that they possess. Human being that is living in a dangerous environment where crime is considered as a normal behavior is more likely to opt for delinquency than the person isolated from the deviant behaviors.

Cuvinte-cheie
educație parentală, delincvenţă,

resocializarea personalității