Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
397 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-24 19:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[349.444+351.778.51](478) (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (717)
Activități specifice administrației publice (676)
SM ISO690:2012
CAPŞA, Tudor; TATAR, Olga. Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), pp. 14-19. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X

Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice

CZU: [349.444+351.778.51](478)
Pag. 14-19

Capşa Tudor, Tatar Olga
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2015


Rezumat

În articol sînt abordate unele aspecte juridico-practice ce rezultă din noile reglementări în raporturile locative consfințite în Legea cu privire la locuinţe, nr. 75 din 30 aprilie 2015, care vizează în special locuinţele sociale, reglementări aplicarea cărora poate stîrni unele neclarități, colizii și interpretări contradictorii. Acest fapt impune obiectiv necesitatea efectuării unei cercetări științifice, cu formularea concluziilor și recomandărilor pe marginea subiectului abordat.

The article is devoted to legal issues-practical relationships resulting from new housing regulations enshrined in Law on housing no. 75 of 30 April 2015 aimed at social housing in particular, the application of which can stir up some confusion, collisions and conflicting interpretations, which requires objective need for scientific research to formulate conclusions and recommendations on the subject.

Cuvinte-cheie
raporturi locative, fond public de locuinţe, locuinţă socială,

locuința, privatizare