Международно-правовая дефиниция понятия «дистанционное зондирование земли из космоса»
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
335 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-02-04 13:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.229 (4)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (432)
SM ISO690:2012
БЕК, Марианна. Международно-правовая дефиниция понятия «дистанционное зондирование земли из космоса». In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), pp. 7-11. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11/2(287) / 2015 / ISSN 1810-309X

Международно-правовая дефиниция понятия «дистанционное зондирование земли из космоса»

CZU: 341.229
Pag. 7-11

Бек Марианна
 
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2015


Rezumat

Статья посвящена анализу понятия «дистанционное зондирование Земли из космоса» (ДЗЗ) в международном праве. Для проведения анализа автор использует шесть структурных элементов. Сначала анализируются дефиниции понятия ДЗЗ в науке международного космического права. Затем приводится детальный правовой анализ определений понятия ДЗЗ в Резолюции ГА ООН «Принципы, касающиеся ДЗЗ» 1986 года, а также в действующих много- и двусторонних международных договорах. Принимая во внимание интенсивное недавнее развитие национального регулирования деятельности по ДЗЗ, дополнительно рассматриваются концептуальные национально-правовые дефиниции понятия ДЗЗ. В итоге, автор формулирует комплексное и актуальное определения понятия ДЗЗ в целях разработки эффективного международно-правового регулирования деятельности по ДЗЗ в будущем.

This article deals with definition of «Earth remote sensing» (ERS definition) in international law. For carrying out such analysis there are proposed six structural elements. Firstly, the author studies ERS definitions suggested in science of international space law. Then ERS definitions provided by UN Resolution on ERS of 1986 and by both multilateral and bilateral international treaties in force. Taking into account an intensive recent development of national regulations of ERS activities, conceptual national legal ERS definitions are additionally examined here. As a result of research, author formulates an integrated and modern ERS definition in order to develop a new effective international regulation of ERS activities.

Cuvinte-cheie
дистанционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ), меж- дународно-правовая дефиниция понятия ДЗЗ, международное космическое право.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cojocaru, V.I.</dc:creator>
<dc:creator>Hotineanu, V.F.</dc:creator>
<dc:creator>Borş, M.G.</dc:creator>
<dc:creator>Cojocaru, D.</dc:creator>
<dc:creator>Guţan, V.</dc:creator>
<dc:creator>Toviţa, A.</dc:creator>
<dc:creator>Stoica, N.</dc:creator>
<dc:creator>Ştefăneţ, I.M.</dc:creator>
<dc:date>2010-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În studiu au fost incluse 26 de gravide și lăuze cu complicații pulmonare severe pe fondal de Gripă pandemică cu virusul de tip nou A (H1N1)
-2009. Vârsta medie a constituit 28,2±1,7 ani, majoritatea gravidelor (84,62%) au fost în a doua perioadă a sarcinii, dintre care 65,38% în
ultimele săptămâni ale gravidităţii. Cele mai frecvente complicaţii pulmonare la gravidele cu gripă pandemică au fost pneumonii virale,
pneumonii bacteriene, leziune pulmonară acută /sindrom de detresa respiratorie acută, pneumotorace spontan, pneumomediastinum,
pleurezie, regurgitare pasivă. Terapia intensivă efectuată a fost complexă și multidirecţională, bazată pe principii generale și speciale de
tratament, unul din criteriile de baza fiind aplicarea unei terapii respiratorii bine conduita si începuta la momentul oportun. Rezolvare
sarcinii în timp util este un factor important ce contribuie la ameliorarea rezultatelor tratamentului intensiv la gravide cu complicaţii
pulmonare ale Gripei Pandemice.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The study included 26 pregnant women and lying-in women with severe pulmonary complications fund pandemic influenza A (H1N1).
The average age was about 28.2 ± 1.7 years; most pregnant women (84.62%) were in the second period of pregnancy, 65.38% of which
were in the last weeks of pregnancy. The most frequently pulmonary complications in pregnant women with pandemic influenza were:
viral pneumonia, bacterial pneumonia, acute lung injury/acute respiratory distress syndrome, spontaneous pneumotorax, pneumomediastinum,
pleural effusion, passive regurgitation. Intensive care was complex and multi-faceted based on general principles and specific
treatment. One of the main criteria in intensive care was the application of respiratory therapy performed in the right time. Pregnancy
resolution in a timely manner was an important factor contributing to improved clinical outcomes in pregnant women with intensive
pulmonary complications of pandemic influenza.</dc:description>
<dc:source>Arta Medica  41 (2) 4-11</dc:source>
<dc:title>Complicaţiile pulmonare ale gripei pandemice A(H1N1) la gravide</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>