Rolul polimorfismului genetic în geneza bolii de reflux gastroesofagian
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
501 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-27 22:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
575:616.329-008.1 (2)
Genetică generală. Citogenetică generală (218)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1108)
SM ISO690:2012
,. Rolul polimorfismului genetic în geneza bolii de reflux gastroesofagian. In: Arta Medica . 2015, nr. 2, pp. 33-35. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1810-1852

Rolul polimorfismului genetic în geneza bolii de reflux gastroesofagian

CZU: 575:616.329-008.1
Pag. 33-35

 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2015


Rezumat

Numeroși factori joacă un rol in patogeneza bolii de reflux gastroesofagian (BRGE). Este stabilită o legătură intre boala de reflux gastroesofagian și factorii genetici. Astfel, statistic la gemenii monozigoți BRGE se intilnește mult mai des decit la cei heterozigoți. Datele din literatură publicate in ultimele decenii indică spre anamneza familială – prezența bolii de reflux gastroesofagian la părinți și rudele apropiate, ceea ce confirmă predispoziția genetică. La fel, se cercetează polimorfismul genetic, ce influențează asupra reacțiilor inflamatorii, metabolismului substanțelor medicamentoase și mutațiilor genetice, dar și genele legate de riscul dezvoltării BRGE, esofagului Barret și adenocarcinoamelor

Many factors are involved in the pathogenesis of gastroesophageal reflux disease (GERD). The relationship between gastroesophageal reflux disease and genetic factors is established. From the statistical point of view, GERD occurs more often among monozygotic twins than among heterozygous. Published research results over the last few decades elucidate the presence of gastroesophageal reflux disease in the family history, in parents and relatives, confirming genetic predisposition. Genetic polymorphism of genes that influence inflammatory reactions, metabolic drug substances, genetic mutations, as well as genes associated with risk of developing GERD, Barrett's esophagus and adenocarcinoma is also investigated.

Cuvinte-cheie
boala de reflux gastroesofagian, interleukine,

ciclooxigenaza, esofagul Barret, adenocarcinom.