Rolul şi locul casei în manifestările spirituale. Obiceiuri, credinţe, rituri în legătură cu naşterea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
368 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-25 13:54
SM ISO690:2012
ŞIŞCANU, Elena. Rolul şi locul casei în manifestările spirituale. Obiceiuri, credinţe, rituri în legătură cu naşterea . In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2014, nr. 21(34), pp. 125-134. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054

Rolul şi locul casei în manifestările spirituale. Obiceiuri, credinţe, rituri în legătură cu naşterea

Pag. 125-134

Şişcanu Elena
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2015


Rezumat

Prin prisma obiceiurilor, credinţelor și riturilor, în raport cu casa și elementele ei de structură, sunt relevate aspectele ce au conferit casei, locuinţei, gospodăriei tradiţionale un rol aparte, obţinвnd funcţii de cvasi-recuzită. Autoarea relevă aceste aspecte, sesizвnd similitudini cu practici și manifestări spirituale ale altor popoare, semnalвnd faptul că întreaga existenţă umană este centrată asupra casei, privită de data aceasta ca axis-mundi ce face legătura оntre cer și pămвnt, оntre trecere și petrecere, оntre fiinţare și nonfiinţare.

Considering the customs, beliefs and rites, in their relationship with the house and its elements of structure, the paper reveals the aspects that granted the house, the dwelling, the traditional household a special role, having the function of quasi-requisite. The author discloses these aspects, pointing out similitudes with spiritual practices and manifestations of other peoples, mentions that the entire human existence revolves around the house, viewed as an axis-mundi, making a link between heaven and earth, between passage and disappearance, between existence and nonexistence.

Cuvinte-cheie
rituri, lăuză, prag, fereastră,

nou-născut, casă,

USA