Activitatea știinţifică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală în epoca modernă și contemporană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
319 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-09 20:21
SM ISO690:2012
URSU, Mihail. Activitatea știinţifică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală în epoca modernă și contemporană . In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2014, nr. 21(34), pp. 6-25. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 21(34) / 2014 / ISSN 1857-0054

Activitatea știinţifică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală în epoca modernă și contemporană

Pag. 6-25

Ursu Mihail
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2015


Rezumat

Studiul reflectă activitatea știinţifică a primului muzeu public din Moldova pe parcursul a 125 de ani, fiind elucidate etapele, direcţiile și rezultatele cercetărilor оn cadrul instituţiei vizate. Оn baza materialelor de arhivă, a publicaţiilor de epocă și rapoartelor de activitate este demonstrată evoluţia activităţii știinţifice a Muzeului, de la etapa constituirii pвnă la aprobarea statutului de instituţie din domeniul știinţei și inovării, și membru de profil al Academiei de Știinţe a Moldovei. Lucrarea este consacrată aniversării a 125 de ani de la constituirea Muzeului.

The paper reflects the scientific activity of the first public museum from the Republic of Moldova during 125 years. The author shows the stages, directions and results of the research activity of the named institution. Basing on archival materials, on publications of the age and on activity reports, the author proves the evolution of the scientific activity of the Museum, from its formation until receiving the statute of institution from the field of science and innovation, and profile member of the Academy of Sciences of Moldova. The work is dedicated to the anniversary of 125 years from the formation of the Museum.

Cuvinte-cheie
Muzeul Zemstvei, colecţii, etnografie,

activitate științifică, publicaţii, ştiinţele naturii, proiecte de cercetare