Interconexiuni dintre locul de control şi optimism
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 14:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923+316.61 (3)
Psihologie (1468)
Psihologie socială (545)
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona. Interconexiuni dintre locul de control şi optimism. In: Univers Pedagogic. 2015, nr. 3(47), pp. 51-57. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470

Interconexiuni dintre locul de control şi optimism

CZU: 159.923+316.61
Pag. 51-57

Paladi Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2015


Rezumat

În acest articol a fost determinată legătura teoretică dintre locul de control şi optimism. Interconexiunea dintre aceste două variabile ale personalităţii se poate observa prin comportamentul observabil şi prin modalitatea de abordare a diferitor situaţii incerte. Personalizarea este acel aspect care are legătura cea mai directă cu locul de control. Atunci când au loc evenimente negative, persoanele pot să identifice cauzele fie în exterior (loc extern de control), în cazul optimiştilor, fie în interior (loc intern de con¬trol) în cazul pesimiştilor. Totodată, atunci când au loc evenimente pozitive, majoritatea persoanelor tind să-şi atribuie succesele sieşi (optimiştii) ori dacă consideră succesul accidental, persoana este pesimistă.

Theoretical relation between locus of control and optimism was determined in this article. The interconnection between these two personality variables can be seen through observable behavior and by the approach to different uncertain situations. Customizing is the aspect that has the most direct link with the locus of control.When negative events occur people can identify the causes either outside (external locus of control) in case of optimists or internally (internal locus of control) in case of pessimists.However, when positive events occur, most people tend to attribute success to himself (optimists) or, if they consider the success accidental, the person is pessimistic

Cuvinte-cheie
interconexiune, comportament, internalitate,

loc intern, loc extern, externalitate, atribuire, coerenţa conduitei, competenţa apreciată.,

control