Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
463 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 19:09
SM ISO690:2012
GASNAŞ, Iurie. Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova. In: Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), pp. 53-60. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770

Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova

Pag. 53-60

Gasnaş Iurie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2015


Rezumat

În ultimii ani, recurgerea la agenţii de reglementare pentru punerea în aplicare a sarcinilor fundamentale este parte integrantă din modul de funcţionare a Republicii Moldova. Agenţiile de reglementare au devenit parte integrantă a peisajului instituţional al Republicii Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), fiind una din primele autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din spaţiul postsovietic, îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice. Autoritatea are, în special, un rol important de jucat în cadrul mecanismelor avute în vedere pentru consolidarea pieţei comunicaţiilor electronice şi pentru efectuarea analizelor de piaţă în anumite circumstanţe.

In recent years, using regulatory agencies to implement key tasks has become an established part of the way the Republic of Moldova does its business. They have become part of the institutional landscape of the Republic of Moldova. The National Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology (ANRCETI) is one of the first regulatory telecommunications authorities in the post-Soviet space. The regulator honours its functions and attributions pursuant to ANRCETI Regulations, developed in accordance with the Law on Electronic Communications. The authority has, in particular, an important role to play in the mechanisms envisaged for consolidating the market for electronic communications and for carrying out market analyses in certain circumstances.

Cuvinte-cheie
înfiinţarea şi funcţionarea agenţiilor de reglementare, regulament sectorial de bază, organism independent, atribuţiile, mai bună legiferare, transparenţa şi monitorizarea eficientă.,

Decizii, ordinea juridică, responsabilitatea

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gasnaş, I.</dc:creator>
<dc:date>2013-02-22</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În ultimii ani, recurgerea la agenţii de reglementare pentru punerea în aplicare a sarcinilor fundamentale este parte integrantă din modul de funcţionare a Republicii Moldova. Agenţiile de reglementare au devenit parte integrantă a peisajului instituţional al Republicii Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), fiind una din primele autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din spaţiul postsovietic, îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice. Autoritatea are, în special, un rol important de jucat în cadrul mecanismelor avute în vedere pentru consolidarea pieţei comunicaţiilor electronice şi pentru efectuarea analizelor de piaţă în anumite circumstanţe. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In recent years, using regulatory agencies to implement key tasks has become an established part of the way the Republic of Moldova does its business. They have become part of the institutional landscape of the Republic of Moldova. The National Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology (ANRCETI) is one of the first regulatory telecommunications authorities in the post-Soviet space. The regulator honours its functions and attributions pursuant to ANRCETI Regulations, developed in accordance with the Law on Electronic Communications. The authority has, in particular, an important role to play in the mechanisms envisaged for consolidating the market for electronic communications and for carrying out market analyses in certain circumstances. </dc:description>
<dc:source>Revista Naţională de Drept 149 (2) 53-60</dc:source>
<dc:subject>înfiinţarea şi funcţionarea agenţiilor de reglementare</dc:subject>
<dc:subject>regulament sectorial de bază</dc:subject>
<dc:subject>organism
independent</dc:subject>
<dc:subject>Decizii</dc:subject>
<dc:subject>ordinea juridică</dc:subject>
<dc:subject>atribuţiile</dc:subject>
<dc:subject>responsabilitatea</dc:subject>
<dc:subject>mai bună legiferare</dc:subject>
<dc:subject>transparenţa şi monitorizarea eficientă.</dc:subject>
<dc:title>Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>