Clase de subgrafuri stabile în orientarea tranzitivă a grafurilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
197 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-26 11:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.1/.6 (2)
Analiză combinatorică. Teoria grafurilor (58)
Probabilitate. Statistică matematică (163)
Matematică computațională. Analiză numerică. Programarea calculatoarelor (317)
SM ISO690:2012
CATARANCIUC, Sergiu; GRIGORIU, Nicolae. Clase de subgrafuri stabile în orientarea tranzitivă a grafurilor. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2015, nr. 2(82), pp. 21-30. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Clase de subgrafuri stabile în orientarea tranzitivă a grafurilor

CZU: 519.1/.6
Pag. 21-30

Cataranciuc Sergiu, Grigoriu Nicolae
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2015


Rezumat

În articol sunt analizate clasele de subgrafuri stabile, folosite la caracterizarea grafurilor tranzitiv orientabile şi la studierea proprietăţilor acestora. Subgrafurile stabile reprezintă un suport în construirea orientării tranzitive a unui graf, precum şi pentru determinarea numărului acestora. De asemenea, sunt prezentate condiţiile necesare şi suficiente pentru ca un graf să fie tranzitiv orientabil.

In the article there are analyzed the classes of the stable subgraphs, used for characterization of transitively orientable graphs and their properties. The subgraphs that we describe in this paper are a support for the constructions of the transitive orientation of the graph, as well as the formula for the number of transitive orientations in a graph. In addition, we present necessary and sufficient conditions for a graph to be transitively orientable.

Cuvinte-cheie
graf tranzitiv orientabil, subgraf stabil, lanţ netriangulat, subgraf stabil minimal, subgraf B-stabil, graf factor.