Elaborarea sistemului informaţional naţional adaptiv pentru automatizarea proceselor de testare tehnică a vehiculelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
272 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-08 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.42:656.13 (1)
Programe. Software (126)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (132)
SM ISO690:2012
CIOBU, Victor. Elaborarea sistemului informaţional naţional adaptiv pentru automatizarea proceselor de testare tehnică a vehiculelor. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2015, nr. 2(82), pp. 3-9. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Elaborarea sistemului informaţional naţional adaptiv pentru automatizarea proceselor de testare tehnică a vehiculelor

CZU: 004.42:656.13
Pag. 3-9

Ciobu Victor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2015


Rezumat

Sistemul informaţional „AutoTEST” a fost elaborat pentru îndeplinirea regulilor de înmatriculare şi testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 08.11.1999. Sistemul elaborat este un sistem adaptiv cu bază de date distribuită. Platforma tehnică este Oracle Database Express Edition 11g şi Oracle Application Express, ca instrumente software de dezvoltare. Domeniul de aplicare a acestui sistem informaţional este evidenţa testării tehnice anuale obligatorii a vehiculelor. Sistemul informaţional „AutoTEST” este implementat la nivel naţional pe întreg teritoriul ţării la 82 staţii de testare tehnică şi la Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA).

The Information System „AutoTEST” was developed to fulfill the rules of registration and roadworthiness tests for vehicles and trailers, according to the Government Decision no1047 of 08.11.1999. The system developed is an adaptive system with distributed database. The Oracle Database 11g Express Edition as distributed databases and the Oracle Application Express as a development tools were selected for the technical platform. The aim of the Information System is automating the process of annual technical testing of vehicles and has been implemented at the national level on the whole territory of the Republic of Moldova in 82 vehicles testing stations and the National Auto Transport Agency

Cuvinte-cheie
AutoTest, ANTA, proces adaptiv, sistem distribuit.,

sistem informaţional, baza de date