Propuneri privind îmbunătățirea proiectului codului educației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
321 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-17 18:29
SM ISO690:2012
CORJ, Mihai. Propuneri privind îmbunătățirea proiectului codului educației. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), pp. 21-28. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 4(162) / 2014 / ISSN 1811-0770

Propuneri privind îmbunătățirea proiectului codului educației

Pag. 21-28

Corj Mihai
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2015


Rezumat

În acest sudiu, sunt descrise unele propuneri formulate de către autor privind îmbunătățirea proiectului Codului educației. Acest proiect este revăzut, amendat și expus deja în versiunea a 3-a, însă actualmente, luând cunoștință de conținutul ultimei variante a proiectului Codului educației, observăm că proiectul conține norme de substanță, care apriori putem spune că nu vor fi susținute nici chiar de către toți deputații din coaliția de guvernare, dacă nu vor ajunge la vreun acord de tipul „eu – ție, tu – mie”. Astfel, se poate întâmpla să rămânem la etapa de proiect al Codului educației și după dezbaterile de mai bine de 5 ani, iar actul legislativ să nu fie adoptat nici de data aceasta!

In this study there are described some of the proposals made by the author to improve the Education Code. This project is reviewed, amended and exposed already in version 3, but now, taking note of the contents of the latest version of the draft of the Education Code, we notice that the project contains considerable rules that a priori we can say that will not be supported even by all the Members of the ruling coalition, if they do not reach an agreement of the type “I – you, you – me.” Thus, it may happen to remain at the stage of a project of the Education Code, and after the discussion for more than 5 years a legislative act will not be adopted this time either!

Cuvinte-cheie
proiectul Codului educației, act legislativ.,

sistematizare, codificare