Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
508 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 10:21
SM ISO690:2012
ZAPOROJAN, Veaceslav; CAZACU, Grigorii. Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), pp. 17-21. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770

Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate

Pag. 17-21

Zaporojan Veaceslav, Cazacu Grigorii
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

În prezentul articol, sunt analizate unele aspecte generale privind problemele cadrului constituţional şi legislativ, ridicarea şi aplicarea excepţiei de neconstituţionalitate, care reprezintă o acţiune procesuală de apărare asupra neconcordanţei unor dispoziţii legale, aplicabile sau deja aplicate în cauza dedusă judecăţii. Autorii au efectuat o scanare a etapelor procedurii excepţiei de neconstituţionalitate din Republica Moldova, formulând mai multe concluzii şi recomandări, menite să contribuie la eficientizarea procedurii excepţiei de neconstituţionalitate în cadrul jurisdicţiei constituţionale. S-a încercat a elucida unele aspecte privind autorul şi conţinutul sesizării depuse la Curtea Constituţională, necesităţile de revizuire a Constituţiei privind accesul direct al instanţelor de drept comun la Curtea Constituţională cu sesizări asupra excepţiei de neconstituţionalitate, efectelor excepţiei de neconstituţionalitate.

In this article there are analyzed some general aspects of the constitutional and legal issues on the rise and application of the exception of unconstitutionality, which is a procedural action defense on the inconsistency of the legal provisions applicable or already applied in the case before the trial. The authors conducted a scan of the stages of the procedure the exception of unconstitutionality of Moldova, formulating several conclusions and recommendations designed to help streamline the procedure of the exception of unconstitutionality under the constitutional jurisdiction. Attempts to elucidate some aspects of the author and content of the notification submitted to the Constitutional Court to review the Constitution needs direct access to the courts of common law to the Constitutional Court on the unconstitutionality exception notifications effects the exception of unconstitutionality

Cuvinte-cheie
jurisdicţia constituţională, accesul direct, subiect cu drept de sesizare, controlul constituţionalităţii legilor.,

excepţia de neconstituţionalitate, sesizare