Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
864 26
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-24 19:57
SM ISO690:2012
MIHALACHE, Iurie. Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice. In: Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 6(164), pp. 21-24. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice

Pag. 21-24

Mihalache Iurie12
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2015


Rezumat

Codul civil al Republicii Moldova stabileşte, la art.69, că reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, dezmembrare sau transformare. Fuziunea antrenează dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care dispare odată cu transmiterea universală a patrimoniului său către persoanele juridice beneficiare. Dezmembrarea este operaţiunea prin care o persoană juridică decide de a se diviza în două sau mai multe entităţi, iar transformarea este operaţiunea prin care persoana juridică îşi schimbă forma juridică de organizare.

Le Code civil de la République de Moldova régit, dans l’art.69, que la réorganisation de la personne morale se réalise par fusion, scission ou transformation. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent avec la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. La scission est l’opération par laquelle une société ou compagnie décide de se diviser en deux ou plusieurs entités et la transformation est l’opération par laquelle une société change de forme juridique

Cuvinte-cheie
reorganizare, persoană juridică, fuziune, dezmembrare, transformare, dizolvare, patrimoniu.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-40118</doi_batch_id>
<timestamp>1709541304</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Naţională de Drept</full_title>
<issn media_type='print'>18110770</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>6(164)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Mihalache</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>21</first_page>
<last_page>24</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>