Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
844 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-28 15:14
SM ISO690:2012
ULIANOVSCHI, Xenofon. Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură. In: Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 6(164), pp. 2-8. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X

Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură

Pag. 2-8

Ulianovschi Xenofon
 
Curtea de Apel Chişinău
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2015


Rezumat

Discriminarea constă în următoarele: tratamentul nedrept sau prejudiciat al diferitelor categorii de persoane, în special pe motive de rasă, vârstă sau sex: victimele discriminării rasiale, cum ar fi, de exemplu, discriminarea împotriva homosexualilor etc.; prejudecată sau prejudiciu care rezultă în negare de oportunitate, sau tratament nedrept în ceea ce priveşte selectarea, promovarea sau transferul. Discriminarea este practicată frecvent pe motive de vârstă, handicap, etnie, origine, convingeri politice, rasă, religie, sex etc., factori care sunt irelevanți pentru competenţa unei persoane sau adecvării. Tratamente inegale oferite pentru unul sau mai multe părți, pe baza unui acord reciproc sau din alte motive logice sau ilogice.

Discrimination is: The unjust or prejudicial treatment of different categories of people, especially on the grounds of race, age, or sex: victims of racial discrimination, for example, - discrimination against young children … Bias or prejudice resulting in denial of opportunity, or unfair treatment regarding selection, promotion, or transfer. Discrimination is practiced commonly on the grounds of age, disability, ethnicity, origin, political belief, race, religion, sex, etc. factors which are irrelevant to a person’s competence or suitability. Unequal treatment provided to one or more parties on the basis of a mutual accord or some other logical or illogical reason

Cuvinte-cheie
discriminare, prejudiciu, CEDO, ONU, Codul penal, victimă, urmărire penală, infracţiune,

tratamente inegale, minoritate națională.