Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actual
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 30
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 17:37
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Cristian. Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actual. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), pp. 89-92. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770

Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actual

Pag. 89-92

Şchiopu Cristian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 noiembrie 2015


Rezumat

Acest articol scoate în evidență aspectele generale și particulare ale dreptului la libera circulație, unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni și unul dintre drepturile esențiale pe care este construită Uniunea Europeană. În cadrul cercetării, au fost examinate opere doctrinare, legi și practici judecătorești naționale și internaționale care se referă la libera circulație și punerea ei în practică. Totodată, au fost formulate concluzii și explicații, menite să contribuie la o mai bună înțelegere a tuturor aspectelor legate de aplicarea dreptului la libera circulație.

This article is intended to highlight the general and particular aspects of one of the most important rights that any person can have - the right to free movement, one of the basic rights that the European Union guarantees to its citizens. The intensive work and the studies have granted the author the opportunity to get a well-systematized study clearly constitutional law. In the research, the author has explored the national and international studies, laws and jurisprudence. Therefore, different conclusions were drawn to help the interested people in knowing their rights in an easier and clearer way

Cuvinte-cheie
libera circulație, drept fundamental, domiciliu, azil, reședință, localitate, migraţie, pașaport,

buletin de identitate, îngrădire a dreptului la libera circulație.