Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1040 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-04 00:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.356.2(478) (8)
Structură socială. Societatea ca sistem social (672)
SM ISO690:2012
PAHOMII, Irina. Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene . In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 103-109. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene

CZU: 316.356.2(478)
Pag. 103-109

Pahomii Irina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 noiembrie 2015


Rezumat

Actualitatea articolului constă in descrierea tendinţelor recente in formarea şi in funcţionarea familiei in Republica Moldova in contextul tendinţelor europene, al consecinţelor acestora din perspectiva dezvoltării socioeconomice şi demografice, dar şi al provocărilor noi pentru politicile sociale, demografice şi familiale. Scopul articolului a fost descrierea comparativă a procesului de tranziţie a familiei in Republica Moldova şi in alte state europene. Metoda de bază utilizată a fost analiza datelor statistice in aspect comparativ. Drept rezultate şi concluzii, menţionăm că lucrarea oferă o schiţă a unei game largi de aspecte problematice şi de preocupări care vin să susţină factorii de decizie in eforturile acestora de a imbunătăţi politicile familiale.

Actuality of this paper consist in description of recent trends in formation and functionality of families in Republic of Moldova in context of European trends and consequences of this in terms of socioeconomical and demographical development and also a new challenges for social and family policies. The purpose of this article was comparative description of transformation of family in Republic of Moldova and other European countries. Method: Main method used in this article was comparative analyses of statistical data. Results and conclusion: The paper gives an outline of a wide range of problematic issues and concerns that will be helpful to policy-makers in their efforts towards further improvements in family policies

Cuvinte-cheie
Tranziţie, familie, căsătorie,

coabitări nonmaritale, natalitate extraconjugală, fertilitate.