Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-16 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.1(4) (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (80)
SM ISO690:2012
TARAGAN, Raisa. Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 98-102. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional

CZU: 377.1(4)
Pag. 98-102

Taragan Raisa
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 noiembrie 2015


Rezumat

Schimbările şi transformările societăţii, inregistrate in ultimii ani, tranziţia către societatea bazată pe cunoaştere reprezintă provocările pentru sistemul de educaţie şi de formare profesională in intreaga lume. In acest articol, a fost analizată şi efectuată o sinteză a sistemului educaţional profesional in ţările UE şi a experienţei internaţionale in acest domeniu pentru a oferi cele mai bune opţiuni de a determina necesitatea armonizării sistemului de invăţămant profesional in Republica Moldova in condiţiile unei crize demografice.

Company transformations and changes recorded in recent years, the transition to the knowledge-based society represent challenges for the system of education and training around the world. In this article, has been analysed and a summary of the professional education system in EU countries and the international experience in this field in order to provide the best options to make it necessary to harmonise the system of professional education in the Republic of Moldova under the conditions of a demographic crisis.

Cuvinte-cheie
educaţie, formare profesională,

capital uman.