Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1294 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-01-23 12:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478)(092) (58)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (4796)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; LUPAŞCU, Mihail; FURDUI, Teodor; DEDIU, Ion. Un destin de savant împlinit. Boris Boincean. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2015, nr. 13, pp. 120-123. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 13 / 2015 / ISSN 1857-3517

Un destin de savant împlinit. Boris Boincean

CZU: 63(478)(092)
Pag. 120-123

Duca Gheorghe, Lupaşcu Mihail, Furdui Teodor, Dediu Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-39831</doi_batch_id>
<timestamp>1634760549</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică</full_title>
<issn media_type='print'>18573517</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>13</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Un destin de savant împlinit. Boris Boincean</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Lupaşcu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Teodor</given_name>
<surname>Furdui</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Dediu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>120</first_page>
<last_page>123</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>