Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului Procesual civil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
250 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-04 21:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.1(478) (2)
Generalități în dreptul civil (142)
SM ISO690:2012
BÎCU, Adelina; BÎCU, Igor. Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului Procesual civil. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), pp. 16-21. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10/1(286) / 2015 / ISSN 1810-309X

Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului Procesual civil

CZU: 347.1(478)
Pag. 16-21

Bîcu Adelina1, Bîcu Igor2
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2015


Rezumat

Prin forța imperativă și moralizatoare a principiilor dreptului procesual civil se asigură atît derularea armonioasă și finalizarea echitabilă a procedurii de judecată, cît și interpretarea și aplicarea adecvată a normelor de procedură civilă. Dificultatea constituirii ansamblului unitar și coerent al principiilor fundamentale ale procesului civil este însă incomparabil mai accentuată decît necesitatea constituirii acestuia, deoarece unele principii nu sînt exclusive procesului civil, dar își găsesc forme de afirmare și de realizare specifice în cadrul acestuia și într-o măsură considerabilă regulile diriguitoare ale procesului civil sînt, de fapt, drepturi fundamentale ale părților în proces

By the means of the principles of the imperative and moral force of the civil procedural law, not only the harmonious development and equitable finalization of court procedure is achieved, but also the interpretation, as well as the adequate application of the civil procedure norms. The difficulty in setting up the coherent assembly unit of the fundamental principles of the civil process is however incomparably more accentuated than the necessity of its constitution, the reason being that some principles do not belong exclusively to the civil process, but find assertion and realization forms at considerable extent specifically in their framework, the guiding rules of the civil process actually being fundamental rights for the parties participating at the process.

Cuvinte-cheie
principii fundamentale ale dreptului procesual civil, criterii de clasificare a principiilor dreptului procesual civil, principiul aflării adevărului în procesul civil