Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizicochimici de determinare a calităţii apei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
446 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 14:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.3:502.5(204) (1)
Luarea probelor de apă și analiza (30)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (208)
SM ISO690:2012
LUCHIAN, Efimia; EVTODIEV, Silvia. Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizicochimici de determinare a calităţii apei. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2014, nr. 2, pp. 10-15. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2014 / ISSN 1857-0437

Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizicochimici de determinare a calităţii apei

CZU: 543.3:502.5(204)
Pag. 10-15

Luchian Efimia, Evtodiev Silvia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2015


Rezumat

Caracteristicile fizico-chimice joacă un rol esențial la determinarea calității apei. Unele din aceste caracteristici sunt: conductivitatea electrică, concentrația ionilor de hidrogen, oxigenul dizolvat. Determinarea conductivității apei oferă informație asupra gradului de impuritate în eşantioanele analizate. Cercetările asupra determinării concentraţiei ionilor de hidrogen reprezintă gradul de aciditate sau alcalinitate a apei, caracteristici care direct influienţează sănătatea populaţiei. Lipsa de oxigen din apă duce la pierderea caracterului de prospeţime, apa devenind nepotabilă. Caracteristicile fizico-chimice experimental au fost investigate cu ajutorul senzorului multifuncţional de determinare a calităţii apei PS-2169.

Physical and chemical characteristics play an essential role in determining water quality. Some of these features are: the electrical conductivity, hydrogen ion concentration and dissolved oxygen. Determination of the water conductivity offers information of the degree of impurity in the analyzed samples. Investigation of hydrogen ion concentration provides information about the acidity or alkalinity of water, characteristics that directly influence the human health. Shortage of oxygen in the water leads to loss of character of freshness, the water becoming the undrinkable. Experimental physico-chemical characteristics were investigated with Water Quality Multi Measure Sensor PS-2169.

Cuvinte-cheie
apă, calitate,

conductivitate, oxigen dizolvat.,

pH