Emission spectra for analysing elements in clues using optical method
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-15 11:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
535.34:621.373 (1)
Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie (53)
Electrotehnică (638)
SM ISO690:2012
EVTODIEV, Silvia; KOSS, A.; EVTODIEV, Igor. Emission spectra for analysing elements in clues using optical method . In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2014, nr. 2, pp. 5-9. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2014 / ISSN 1857-0437

Emission spectra for analysing elements in clues using optical method

CZU: 535.34:621.373
Pag. 5-9

Evtodiev Silvia1, Koss A.2, Evtodiev Igor3
 
1 Didact Vega SRL,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
3 State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2015


Rezumat

The following research was dedicated to the investigation of emission spectra of different elements and their use in the analysis of clues. The used equipment was a spectrometer, the ―Red Tide USB-650‖, and an application called ―Overture‖. The spectrometer has a spectral range from 350 nm to 1000 nm. It’s a very lightweight and portable device, not taking up much space and weighting only 190 g. The sensitivity of the device is 75 photons at a wavelength of 400 nm. The optical resolution of the spectrometer is 2 nm, while the program can display accurate graphs with a resolution of up to 0.1 nm. The spectrometer’s integration time ranges from 3 ms to up to 65 seconds, but typically it d oesn’t exceed 15 seconds. For very precise data recording the spectrometer can also use the optic fibres. The used program has a library of emission spectra of different elements. The experiment is performed by making the substance to emit photons by exciting it. The light from this substance is received by the spectroscope and the data are transmitted to the computer. The program generates an ―Intensity-Wavelength‖ graph right away. But to analyse and to detect elements in clues a graph is not the only required thing. Luckily, we have access to the emission spectra library built into the program. Those can be enabled and disabled to detect if the given element is present in the earlier analysed substance. Such a method can be used to detect elements in clues using spectral analisys at remarkable speeds and accuracies.

Cercetări de faţă sunt dedicate studiului spectrelor de emisie a diferitor elemente şi utilizarea lor în analiza probelor în criminalistică. Echipamentul folosit era spectrometrul „Red Tide USB-650‖ şi aplicaţia „Overture‖. Spectrometrul are diapazonul spectral de la 350 nm pînă la 1000 nm. Este un dispozitiv foarte uşor şi portativ, nu ocupă mult spaţiu şi cîntăreşte numai 190 g. Sensibilitatea dispozitivului este 75 fotoni la lungime de undă de 400 nm. Rezoliţia optică a spectrometrului este 2 nm, pe cînd programul poate afişa grafice precise cu rezoluţia de pînă la 0,1 nm. Timpul de integrare a spectrometrului variază de la 3 ms pînă la 65 s, dar de obicei nu depăşeşte 15 s. Pentru înregistrarea datelor cu precizie foarte înaltă spectrometrul de asemenea poate folosi fibre optice. Programul utilizat are o bibliotecă de spectre de emisie a diferitor elemente. Experimentul se realizează prin emiterea de substanţă la excitarea ei a fotonilor. Lumina de la aceasta substanţă este primită de spectroscopul şi datele se transmit la calculator. Programul imediat generează dependenţa „Intensitate-Lungime de undă‖. Dar pentru a analiza şi a detecta elementele din probe graficul nu este suficient. Din fericire, avem acces la biblioteca de spectre de emisie încorporat în program. Acestea pot fi activate și dezactivate pentru a detecta dacă elementul dat este prezent în substanță analizată anterior. Aşa metodă poate fi folosită pentru detectarea elementelor din probe în criminalistică utilizînd analiza spectrală cu viteză şi precizie remarcabilă

Cuvinte-cheie
emission spectra, clue, sensivity, photon.,

résolution