Recuperarea pacienților după accident vascular cerebral ischemic, cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian, în urma tratamentului chirurgical
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
672 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 01:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[616.831-005.1+616.133-007.272]-089:615.825 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (459)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (652)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (145)
SM ISO690:2012
COJOCARI, Diana; AGAPII, Eugeniu; BODIU, Adrian. Recuperarea pacienților după accident vascular cerebral ischemic, cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian, în urma tratamentului chirurgical. In: Ştiinţa Culturii Fizice. 2014, nr. 20(4), pp. 72-80. ISSN 1857-4114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Culturii Fizice
Numărul 20(4) / 2014 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438

Recuperarea pacienților după accident vascular cerebral ischemic, cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian, în urma tratamentului chirurgical

CZU: [616.831-005.1+616.133-007.272]-089:615.825
Pag. 72-80

Cojocari Diana, Agapii Eugeniu, Bodiu Adrian
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2015


Rezumat

Pentru determinarea eficienței tratamentului chirurgical în procesul de recuperare a pacienților cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular cerebral ischemic, a fost desfășurat un experiment longitudinal de constatare. Cercetarea a fost realizată pe un lot de 100 de pacienți cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular cerebral ischemic. Grupa experimentală a fost constituită din 50 pacienţi la care li s-a aplicat tratament chirurgical, iar grupa martor, care a fost la fel în număr de 50 de pacienţi, și li s-a aplicat tratament medicamentos. Pentru constatarea influenței tratamentului chirurgical asupra procesului de recuperare au fost aplicate testele clinice: ,,Fugl-Meyer”, ,,Barthel”, ,,Rivermed”, ,,Ashworth”. A crescut rezultatul performanțelor fizice în membrul superior și în membrul inferior, de la 77,2 la 94,3 de puncte; a scăzut tonusul muscular în membrele paretice, unde punctajul la internare a constituit 1,5, iar după 18 luni de tratament chirurgical - 0,8 puncte; au sporit capacitățile funcționale ale membrului afectat, de la 5,9 la 10,6 puncte; analiza rezultatelor în recuperarea activităților cotidiene a scos în evidență o creștere a independenței funcționale prin valorile testului ,,Barthel” de la 57,7 la 86,9 puncte.

In order to determine surgical treatment’s effectiveness on the recovery process of patients with carotid artery stenosis with ischemic stroke, an experimental study was performed. The research was made on 100 patients with carotid arteries’ stenosis, that suffered from an ischemc stroke, divided in 2 groups: main group (operated patients) and control group (patients that received conservative treatment). To documentalize surgical treatment’s influence on patients’ reahabilitation, ,,Fugl- Meyer”, ,,Barthel”, ,,Rivermed”, and,,Ashworth” neurologic scales were used. We stated an increase of physical performancies in upper and lower limbs from 77,2 to 94,3, a lowering of muscle spasticity from a median of 1,5 points at admissions’ to 0,8 points in 18 months after the surgery. Functional parameters were improved from a median of 5,9 to 10,6 points in the affected limbs; Barthel score showed and increase from 57,7 to 86,9 points.

Cuvinte-cheie
accident vascular cerebral ischemic, kinetoterapie,

scale clinice de evaluare funcțională, calități psihomotrice.