Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecțioase la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
674 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-13 12:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002.1-053.2 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1099)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; SPÎNU, Igor; BÎRCA, Ludmila; CORNILOV, Stela; SAJIN, Octavian; DONOS, Ala; SCOFERŢĂ, Petru; BONDARENCO, Victoria; BOLOGA, Sergiu. Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecțioase la copii. In: Intellectus. 2015, nr. 2, pp. 90-95. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecțioase la copii

CZU: 616.36-002.1-053.2
Pag. 90-95

Spînu Constantin, Spînu Igor, Bîrca Ludmila, Cornilov Stela, Sajin Octavian, Donos Ala, Scoferţă Petru, Bondarenco Victoria, Bologa Sergiu
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2015


Rezumat

Inovația pe care o prezintă grupul de autori constă în obţinerea unei metode de tratament a mononucleozei infecțioase cu Epstein-Barr virus (MI cu EBV) cu sindrom de hepatită la copii, prin administrarea suplimentară la tratamentul de bază a preparatului autohton Pacovirină, cu reducerea semnificativă a frecvenţei manifestărilor sindromului toxic general, poliadenopatiei, dereglărilor digestive şi hepatomegaliei, cu normalizarea indicilor paraclinici (ALT, AST şi γGT) şi micşorarea duratei de spitalizare a pacienților.

The innovation presented by the group of authors consists in the elaboration of a method of treatment of infectious mononucleosis with Epstein-Barr virus (EBV IM) with hepatitis syndrome in children, by administration in addition to the basic treatment of domestic preparation Pacovirine, with a significant reduction in the general toxic syndrome manifestation frequency, polyadenopathy, digestive disorders and hepatomegaly, with normalization of paraclinical indexes (ALT, AST and γGT) and decrease in the patient hospitalization period.

Инновация, представленная группой авторов, состоит в методе лечения инфекционного мононуклеоза с вирусом Эпштейна-Барра и синдромом гепатита у детей, путем дополнения базового лечения отечественным препаратом Паковирин, что ведет к значительному снижению частоты проявления общетоксического синдрома, полиаденопатии, расстройства пищеварения и гепатомегалии, с нормализацией параклинических показателей и уменьшением времени госпитализации пациентов.