Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
336 1
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'373.46:574 (1)
Lingvistică. Limbi (2159)
Ecologie generală şi biodiversitate (205)
SM ISO690:2012
MACOVEI, Dorina. Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2013, nr. 10(70), pp. 43-46. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice

CZU: 81'373.46:574
Pag. 43-46

Macovei Dorina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2015


Rezumat

Articolul de faţă prezintă nişte clasificări ale termenilor ecologici conform unor principii existente în logică. Aşadar, vom încerca să grupăm termenii ecologici din punct de vedere intensional (din punctul de vedere al conţinutului unei noţiuni) şi extensional (din punctul de vedere al sferei noţiunii). Pe parcursul acestei cercetări am încercat să analizăm aceste grupuri de termeni, să le aranjăm în categorii şi să examinăm relaţiile specifice ce se pot stabili între ele.

The present article focuses on the classification of ecological terms according to some principles existing in logic based on the connotation and the denotation of the words. In the process of analyzing these groups of terms, we attempted to arrange the terms into categories according to various characteristics and examine the specific relations established between them. The examples are drawn from on-line documents and special dictionaries of ecological terms.

Cuvinte-cheie
termen, clasificare, relaţie,

cuvânt, intensiune, extensiune, context etc.,

concept